In English Skriv ut Anpassa Kontakta anställda
Hem »Forskning »

På olika sätt är forskning och utbildning ömsesidigt beroende av varandra. Att bedriva forskning är livsviktigt för en högskola som har höga ambitioner när det gäller utbildningarnas kvalitet. Forskning är också nödvändig för den akademiska kultur som vi värnar om. Ett forskarkollegium bestående av seniora forskare bidrar på olika sätt till forskningens utveckling vid högskolan – genom samordning av insatser, säkerställande av forskningens kvalitet och fokusering på nationella och internationella kontakter. Forskarkollegiet har utarbetat ett forskningsprogram som utgör högskolans profilerade bas för forskningen under den kommande femårsperioden.

Ersta Sköndal högskolas forskningsprogram 2013-2018
Forskningsprogrammet (pdf)


Vid högskolan finns flera forskningsenheter som ingår i internationella forskarnätverk

Institutionen för socialvetenskap bygger upp forskning om välfärdens organisering där relationen mellan den enskilda människan och offentliga insatser står i centrum. Till Institutionen hör Avdelningen för forskning om det civila samhället och Avdelning för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall. Vid institutionen bedrivs även forskning i välfärdsrätt.

Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap omfattar både grundforskning och tillämpad forskning i vårdvetenskap och vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Palliativt forskningscentrum är ett samarbete med Hospicekliniken, Ersta Sjukhus, inriktat på kunskapsutveckling om hur ett värdigt liv kan främjas även i dödens närhet.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik inriktar sig på etiska frågor i näringsliv, förvaltning och civilsamhällets organisationer.

Forskning bedrivs även vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi.

Vid S:t Lukas utbildningsinstitut byggs särskilda profilområden för forskning upp.

Under grundutbildningen har du som student möjlighet att skriva uppsats inom olika forskningsprojekt. En anknytning till någon av högskolans forskargrupper och enskilda forskare kan eventuellt också bli en väg till forskarutbildning vid något av universiteten som Ersta Sköndal högskola har samarbetsavtal med. Forskarutbildning beräknas ta minst fyra år och leder till doktorsexamen.

 

Ersta Sköndal högskola

www.esh.se
info(at)esh.se
Tel: +46 8 555 050 00

Campus Bräcke

Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal

Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65