Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet
- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor


Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri digital kurs, 3 hp, om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen Att examinera och inkludera kunskap om särskilt utsatta livsvillkor inom examensmålet ’visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer’ ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kursen, som är kostnadsfri, riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som ska undervisa eller utforma kurser på högskolan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och med inriktning mot särskilt utsatta livsvillkor.

Innehåll
Faktakunskaper varvas med pedagogiska diskussioner om hur man kan undervisa om ämnet inom ramen för högskolans olika utbildningar. Kursen har getts vid tre tidigare tillfällen och har inför denna fjärde omgång justerats i upplägget för att bättre passa distansundervisning. Kursen har inslag av flipped classroom-pedagogik, vilket innebär att kursdeltagarna bland annat tar del av inspelade föreläsningar och litteratur inför kursträffarna.

Examination
Kursen examineras dels genom ett individuellt fördjupningsarbete som presenteras muntligt för andra kursdeltagare och en skriftlig uppgift som utgörs av att ta fram en kursplan och ett undervisningsmoment kring kursens tematik. Närvaro krävs vid samtliga fyra halvdagsträffar och kursdeltagarna förväntas arbeta aktivt genom förberedelser inför träffarna i form av att exempelvis ta del av inspelade föreläsningar och läsa kurslitteraturen.

Lärare/Kursansvarig
Undervisande lärare är Linn Moser Hällen som föreläser och håller i seminarier digitalt. Linn är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är redaktör till böckerna Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Flera svenska forskare medverkar med inspelade föreläsningar.
Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Kursdatum 2021
15 oktober: Kursstart, inspelade föreläsningsfilmer finns tillgängliga från och med detta datum

21 oktober kl. 13-16 Kursträff 1
2 november kl. 13-16 Kursträff 2
8 december kl. 13-16 Kursträff 3
13 januari kl. 13-16 Kursträff 4

Kostnad
Kursen är kostnadsfri.
Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Sista dag för anmälan är 1 oktober.


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2021-10-15
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Veronica Ekström

Linn Moser Hällen

Information om kursinnehåll

Studierektor
Maria Ingemarsson
076-636 50 12
maria.ingemarsson@esh.se

Kursansvarig
Veronica Ekström
076-636 51 32
veronica.ekstrom@esh.se

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se 

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade