Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad


Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildning i psykiatrisk omvårdnad på vårdvetenskaplig grund (vårdvetenskap 7,5 hp), genomförs på avancerad nivå.

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Fokus är hälsofrämjande insatser och återhämtning inom psykiatrisk vård i olika kontext.

Målgrupp
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk ohälsa.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk vård
- omvårdnad vid komplexa tillstånd och situationer
- patientsäkerhet och evidens
- vårdrelationen och vårdmiljöns betydelse för hälsoprocesser
- specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård
- stödinsatser riktade till närstående
- genus och transkulturella aspekter på psykisk ohälsa

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier börjar v 34 med en veckas självstudier. Kursen genomförs digitalt och innehåller sammanlagt fem obligatoriska seminariedagar som kommer vara förlagda på torsdagar v 35, v 37, v 39, v 41 och v 43. Mellan de obligatoriska studiedagarna genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild hemtentamen ingår också i kursen.

Kursdagar
Fem gemensamma kursträffar under hösten 2021.
2 september
16 september
30 september
14 oktober
28 oktober

Plats
De gemensamma kursträffarna genomförs digitalt.

Kostnad
15 800 kr exkl. moms.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Kursledare
Lilian Pohlkamp, Lektor, Filosofie doktor, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 6 augusti 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. 


Kategori: psykiatrisk omvårdnad, vårdvetenskapligt förhållningssätt, psykisk ohälsa, hälsofrämjande insatser


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2021-08-23
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-08-06

Lilian Pohlkamp

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursledare
Lilian Pohlkamp
lilian.pohlkamp@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade