Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering


Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kursen:
Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering, 7,5 hp, avancerad nivå

Vill Du fördjupa och bredda Din kunskap om psykiatriska tillstånd, beroendeproblematik och akuta kriser. Kursen vänder sig till Dig som, självständigt och som en del i det mångprofessionella teamet, arbetar med psykiatrisk bedömning, utredning och behandling.

Målgrupp
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykiatriska sjukdomstillstånd och beroendeproblematik exempelvis inom beroendevård, psykiatrisk vård, kommunal hälsosjukvård, primärvård och kriminalvård.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- psykiatriska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar
- kris och krishantering
- psykiatrisk bedömning och behandling
- suicid, suicidprevention och postvention
- våld i nära relationer
- psykisk hälsa och socioekonomiska faktorer inklusive migration

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier börjar v 44 med en veckas självstudier. Kursen genomförs digitalt och innehåller sammanlagt fem obligatoriska seminariedagar som kommer vara förlagda på torsdagar v 45, v 47, v 49, v 02 och v 03.
Mellan de obligatoriska studiedagarna genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild examination ingår också i kursen.

Kursdagar
Fem gemensamma kursträffar mellan november 2021 till januari 2022.
2021
11 november
25 november
9 december

2022
13 januari
20 januari

Plats
De gemensamma kursträffarna genomförs digitalt.

Kostnad
15 800 kr exkl. moms.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Kursledare
Jeanette Westman, professor i psykiatrisk vård.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 22 oktober 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum. 


Kategori: psykiatriska tillstånd, beroendeproblematik, akuta kriser, psykiatrisk bedömning, kommunal hälsosjukvård, primärvård, kriminalvårdSenast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: 2021-11-01
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-10-22

Jeanette Westman

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursledare
Jeanette Westman
jeanette.westman@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade