Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Den psykiatriska vårdens etik och värdegrund


Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildning på avancerad nivå om etik och livsåskådning som rör psykiatrisk omvårdnad.

Anställda inom psykiatrisk vård ställs inför många etiska utmaningar i sitt arbete. Frågorna har blivit allt mer komplexa i vårt pluralistiska välfärdssamhälle, och människor i utsatta och sårbara livssituationer är särskilt utsatta. Det finns därför ett behov av att etiska problem och utmaningar lyfts och kritiskt diskuteras. Kursen vänder sig till Dig som önskar att fördjupa och bredda dina kunskaper i etik och livsåskådningsfrågor som är aktuella för psykiatrisk vård.

Målgrupp
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk ohälsa.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- psykiatrisk vård – mål och värdegrund
- teorier om autonomi och integritet
- vårdetiska principer i psykiatrisk vård
- teorier om livskvalitet
- förmågemodellen
- dialogetik
- frivillighet och tvång
- relationen mellan etik och juridik
- teorier om människovärde
- grundläggande begrepps- och argumentationsanalys
- grundläggande metod för texttolkning

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. Kursen genomförs digitalt vilket förutsätter att du har dator och internet tillgänglig.

Sammanlagt tre obligatoriska seminariedagar genomförs digitalt 28 januari, 25 februari och 25 mars 2021. Där emellan genomförs studieuppgifter via nätet och en enskild hemtentamen ingår också i kursen.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kostnad
15 800 kr exkl. moms.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Kursledare
Tove Godskesen, Docent i vård- och forskningsetik. Lektor, Medicine doktor med inriktning mot etik.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 18 januari 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.


Kategori: psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk vård, etik och värdegrundSenast uppdaterad: 2021-01-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2021-01-28
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-01-18

Tove Godskesen

Information om kursinnehåll

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Kursledare
Tove Godskesen
tove.godskesen@esh.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade