Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att möta äldre - kyrkans arbete med äldreomsorg

Många äldre kan av olika skäl befinna sig i en särskilt utsatt livssituation. Det finns de som bor kvar i sitt hem eller som flyttat till äldreboenden, där de i de flesta fall kommer att vårdas till livets slut. Det finns de som är anhöriga till en sjuk eller döende närstående eller efterlevande. Samhället står inför stora utmaningar då de äldre blir allt fler och lever allt längre. 

Behovet av personal med uppgift att stödja och vårda äldre kommer att öka, men blir allt svårare att tillgodose. Samtidigt kommer kraven på kvalitet inom äldreomsorgen att öka, och detta medan en  polarisering mellan mer och mindre resursstarka äldre blir mer påtaglig. Det är i den situationen kyrkan har rätt att utföra sitt diakonala pastorala uppdrag.

Denna uppdragsutbildning vänder sig till diakoner, präster och pastorer och ges i samarbete med diakonistiftelsen Samariterhemmet. I kursen får deltagarna en fördjupad kunskap om att arbeta med äldre samt redskap att använda i det arbetet.

Utbildningen ger en teoretisk, praktisk och personlig fördjupning i arbetet med äldre samt ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorg i det svenska samhället och om kyrkans roll som komplement och samverkanspart i arbetet med äldre. Den ger en ökad insikt och förståelse för mångfalden av äldres behov på olika former av äldreboenden och i olika former av utsatthet. Den ger ökad trygghet att tillämpa arbetsformer som samtal, andakt och institutionell samverkan i arbetet med äldre. I samband med utbildningen ges dessutom utrymme för bearbetning av personliga erfarenheter i mötet med åldrande, död och sorg.

Kursen omfattar 7,5 hp och är uppdelad i tre block på två dagar vardera. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur och en uppgift kopplad till det egna arbete med äldre. Förutom tid till kursdagar och litteraturstudier behövs tid för att genomföra uppgifterna.

Anmäl dig till utbildningen här.

Senast uppdaterad: 2019-05-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt Teologi
Studietakt: Distans med platsträffar
Utbildningsstart: HT19
Ort: Stockholm Uppsala
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2019
Sista ansökningsdag: 20 juni 2019

Kontakt

Handläggare
Eva Kjellman
Telefon: 076-636 50 64 
E-post: eva.kjellman@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade