Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Civila samhället i samhället

Kursens innehåll
Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter mellan kurstillfällena.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, upphandlingar, samråd eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället. Även du som har en funktion som tjänsteperson inom det civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor har stor nytta av att delta. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Föreläsare
Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor. Även offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området och praktiker verksamma inom civilsamhället deltar som föreläsare. Exempel på föreläsare är:
Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Lars Svedberg, senior professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Mittuniversitetet
Lina Rengius Persson, NOD
Malin Arvidsson, lektor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Anna-Karin Berglund, handläggare, Sveriges kommuner och landsting
Thomas Schneider, kvalitetschef, Bräcke diakoni.

Tre utbildningstillfällen
Utbildningen pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2020

Så här är utbildningen upplagd
Utbildningen innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en särskild examinationsuppgift. Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast januari 2021
Utbildningen är förlagd till Campus Ersta i Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Utbildningen ges i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).Senast uppdaterad: 2019-06-24.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2020
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2019
Sista ansökningsdag: Hösten 2019

Pelle Åberg, kursledare

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare@esh.se


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade