Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Civila samhället i samhället - Sthlm

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.


Kursens innehåll

Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter mellan kurstillfällena.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället. Kursen vänder sig också till dig som har en tjänstepersonsfunktion inom det civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Föreläsare
Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället.
Några medverkande föreläsare 2021:

Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
Nils Munthe, handläggare Sveriges kommuner och regioner
Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stefan Nilsson, direktor Ersta Diakoni
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Mittuniversitetet
Tora Törnquist, jurist och verksamhetsutvecklare Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Johan von Essen, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tre utbildningstillfällen
Utbildningen pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin.
Nästa kursstart planeras till våren 2022

Så här är utbildningen upplagd
Utbildningen innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en särskild examinationsuppgift. Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast januari 2023.

Utbildningen är förlagd till Campus Ersta i Stockholm. För karta se längst ner på sidan.

Anmälan
Anmälan öppnar under hösten 2021

Kostnad
Senast kursen gavs kostade den 17 650 kr. Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.

Utbildningen ges i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), www.mucf.se

Se kort introfilm här. 

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2022
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2021
Sista ansökningsdag: Våren 2022

Kursledare
Per Åberg
076-636 51 29
pelle.aberg@esh.se

INformation kring ANMÄLAN/Administration

Elisabet Johansson
Utvecklingsledare
Telefon: 010-160 10 00
E-post: elisabet.johansson@mucf.se
Hemsida

Kontakt

Ulf Hammare, Studierektor
Telefon: 08-555 051 09
E-post: ulf.hammare@esh.se

Vad innehåller kursen?
Det säger tidigare deltagare om kursen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade