Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram – Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom

Ingen antagning till höstterminen 2020.

En ny specialistsjuksköterskeutbildning

För att möta de krav och förväntningarna som ställs på framtidens sjuksköterska i mötet med personer som lever med långvarig ohälsa och sjukdom erbjuder vi en ny specialistsjuksköterskeutbildning.

I specialistsjuksköterskeutbildningen ”Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom” är patientens lärande en central utgångspunkt. Målsättningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras närstående att hantera en förändrad livssituation till följd av långvarig ohälsa och sjukdom. Fördjupning sker i såväl vårdvetenskap, medicinsk vetenskap som samhälls- och beteendevetenskap med specifikt fokus på pedagogik.

SpecialistsjuksköterskeUtbildningens bakgrund och innehåll

Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att flera sjukdomar som tidigare inte kunde botas nu framgångsrikt kan behandlas. Det innebär att många personer idag lever med långvariga, kroniska sjukdomar, symtom och sena effekter av behandling. Ofta förekommer flera ohälsotillstånd hos en och samma person eller en kombination av olika diagnoser. Sammantaget kan det innebära en komplex situation som påverkar livet för både personen själv och de närstående.

Personens egenvård har ofta en avgörande betydelse i sammanhanget och är beroende av specifika kunskaper och färdigheter hos den som lever med långvarig, kronisk ohälsa och sjukdom. Likaså är det egna förhållningssättet till sjukdomen och behandlingen av betydelse och personens eget beteende i relation till de olika val som ska göras.

Sjuksköterskan har en central roll i att vägleda och stödja patienten i att hantera ett förändrat liv med sjukdomens krav och konsekvenser. Förutom fördjupade medicinska kunskaper krävs kunskap och färdigheter i samtal och bemötande samt att kunna arrangera patientutbildning och ge stöd till egenvård och livsstilsförändringar.

Undervisningen har fokus på egna studier. Faktiska studiedagar på högskolan (ungefär fem per kurs) varvas med självstudier och studier i grupp med nätbaserat stöd. Kursen verksamhetsintegrerat lärande sker i verksamheter inom Stockholms läns landsting och går på helfart under 5 veckor.

Behörighet till Specialistsjuksköterskeprogram – Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska eller den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHR:s sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Antagning sker endast till höstterminen.

Information lämnas av
Studierektor Malin olsson
Telefon: 076 636 50 53

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade