Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Vi vill hälsa dig välkommen att anmäla dig till vår utbildning som vi ger på uppdrag av Socialstyrelsen – Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare. Utbildningen och kurslitteraturen är kostnadsfri. Mer information om utbildningen och regeringens satsning finns på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du är välkommen att anmäla dig till utbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola oavsett var du är verksam i landet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till handläggare inom den kommunala socialtjänsten som prövar ansökningar om insatser enligt LSS. Vikarierande handläggare kan anmäla sig till utbildningen förutsatt att man är anställd under den tid som utbildningen pågår

Innehåll

Kursen är en fördjupning av den tidigare Nationella utbildningen för LSS-handläggare, 7,5 hp, som även den gavs på uppdrag av Socialstyrelsen. Det finns inga krav på att sökande till den nu aktuella påbyggnadsutbildningen ska ha gått den tidigare kursen. Påbyggnadsutbildningen, som planeras i fyra omgångar, innehåller ytterligare fysiska träffar jämfört med den tidigare kursen och innebär därmed möjlighet till ökat erfarenhetsutbyte, någonting som efterfrågats av tidigare kursdeltagare. Kursen medför att du som handläggare får del av en fördjupad kunskap kring de funktionshinderpolitiska målen och intentionerna bakom LSS, relaterat till den översyn regeringen 2016 tillsatt kring insatser enligt LSS och assistentersättning. I kursen ägnas även särskild uppmärksamhet åt att skriva rättsfallsanalyser för att därigenom få en fördjupad förståelse för hur goda levnadsvillkor enligt lagstiftaren ska uttolkas. Vidare får du en ökad/fördjupad kunskap och förståelse för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) samt de intellektuella funktionsnedsättningarna (IF). Ett annat centralt temaområde berör förhållningssätt och bemötande satt i relation till NPF och IF. Under utbildningen ges samtidigt praktisk tillämpar kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt hur du som yrkesverksam kan söka kunskap så att en evidensbaserad praktik (EBP) kan tillämpas i din yrkespraktik.

Tider

Kursen innehåller fyra fysiska campusträffar på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Det två inledande fysiska kursdagarna genomförs den 10 och 11 september 2018 mellan kl. 09.00-16.00. Det tredje kurstillfället på plats vid högskolan innehåller ett moment av grupphandledning varvat med erfarenhetsutbyte mellan er kursdeltagare. Detta tredje tillfälle kommer att genomföras vecka 42, någon av dagarna 15-16 oktober, också det mellan kl. 09.00-16.00. Den fjärde fysiska kursträffen är ett avslutande examinationstillfälle som genomförs under vecka 49, någon av dagarna 17-18 december, 2018. Räkna alltså med att du som kursdeltagare vid sidan av de två inledande föreläsningsdagarna, dels ska genomföra en dag kring grupphandledning/erfarenhetsutbyte (15 eller 16 oktober), dels en dag med fokus på den avslutande examinationen (någon av dagarna 17-18 december). Exakta datum för dessa två moment ges under inledningen av kursen.

Förutom de fysiska träffarna innehåller utbildningen kurstillfällen som genomförs via högskolans internetbaserade lärplattform, då bland annat skriftliga uppgifter kopplade till filmade föreläsningar publiceras. Utbildningen ges på kvartsfart vilket motsvarar en studietid om minst 10 timmar/vecka. Utbildningen kräver såväl självständiga litteraturstudier som arbete med olika kursuppgifter. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de fyra fysiska kurstillfällena får en flexibel läromiljö. Distansstudier ställer förstås också höga krav på motivation och självständighet för dig som studerar. Mer information om lärplattformen samt skrivuppgifter ges vid kursstart.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom de skriftliga uppgifterna som deltagarna arbetar med under utbildningens gång. Den samlade utbildningen avslutas med den ovan
nämnda examinationen i seminarieform under en heldag.

Plats och förtäring

De fysiska föreläsningsdagarna äger rum i Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. Detaljerat schema skickar vi dig i god tid före kursstart.

Vid de fysiska kursträffarna serveras kaffe på för- och eftermiddag och lunch ombesörjs av deltagarna själva. Det finns lunchrestauranger i närheten av högskolan och det går även bra att värma medhavd mat i studentköket.

Du kommer till anmälningsformuäret häröppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2018-07-02.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-09-10
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 2018-03-05
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade