Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Fristående kurser i vårdvetenskap

Fristående kurser på avancerad nivå Hösten 2018- Våren 2019

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Innehållet i kurserna består bland annat av kunskaper och färdigheter i ledarskap, handledning, etik och vetenskapliga metoder.

Senast uppdaterad: 2018-09-12.

Typ av utbildning: Kurs
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Se respektive kurs.
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Varierar, för mer information se under respektive kurs.
Sista ansökningsdag: Varierar, för mer information se under respektive kurs.

Kontakt

Generell information om de fristående kurserna lämnas av
Studierektor Mona Söderlund
Tfn 08-555 050 54

Se även information om särskilda kontaktpersoner under vissa av utbildningarna.

Behörighet till kurserna på avancerad nivå

Se under respektive kurs.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade