Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård

60 hp

Höst

50%

stockholm

Är du intresserad av en specialistsjuksköterskeutbildning som är anpassad till framtidens krav? Då är vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård något för dig.

Under utbildningens två år (60 hp på halvfart) får du fördjupade kunskaper inom huvudområdet vårdvetenskap liksom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt det speciella profilområdet vårdetik- och livsåskådningsvetenskap. I fokus står den vårdande relationen med patienter och närstående i olika åldrar och från olika kulturer.

Genom teoretiska kunskaper och praktiska övningar kommer du vara bättre rustad att vårda personer med komplexa psykiatriska vårdbehov och att hantera vårdetiska situationer i mötet med patienter, närstående och medarbetare.

Du kan välja att inrikta dig mot att leda och utveckla den patientnära vården och/eller mot att utveckla samverkan med det omgivande samhället. Detta är möjligt då det finns en stor valbarhet i den verksamhetsförlagda utbildningen och det självständiga arbetet. Även i de teoretiska kurserna kan du välja att fördjupa dig inom specifika områden.

Vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård vänder sig också till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier; när du har skrivit ett självständigt arbete på 15 hp kan du ta ut en magisterexamen.

Undervisningen är nätbaserad och följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår faktisk undervisning på campus, vanligtvis omkring fem dagar.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har utbildat specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård sedan 2003 – välkommen att söka du också!

Kurser i programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår:

 • Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad 7, 5 hp
 • Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering 7,5 hp
 • Den psykiatriska vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 hp
 • Verksamhetsintegrerat lärande, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp alternativt
  Självständigt arbete 7,5 hp + valbar teoretisk kurs 7,5 hp

Kursen verksamhetsintegrerat lärande sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor.

Obligatoriska kursdagar

Programstart 23 augusti 2021. Studierna börjar med kursen Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För antagning till Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som

 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT21
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Öppen för sen anmälan
Sista ansökningsdag: 31 juli

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Öppen för sen anmälan till 31 juli.
OBS! Tänk på att bifoga alla handlingar till ansökan direkt, då det inte går att komplettera i efterhand.

Se terminstiderna här.

Kontakt

Mer information:
Malin Olsson, studierektor
Telefon: 076 636 50 53

Handläggarna på utbildningsstöd

Hör programansvarig berätta om utbildningen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade