Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård

Är du intresserad av en specialistsjuksköterskeutbildning som är anpassad till framtidens krav? Då är vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård något för dig!

Under utbildningens två år (60 hp på halvfart) får du fördjupade kunskaper inom huvudområdet vårdvetenskap liksom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt det speciella profilområdet vårdetik- och livsåskådningsvetenskap. I fokus står den vårdande relationen med patienter och närstående i olika åldrar och från olika kulturer.

Genom teoretiska kunskaper och praktiska övningar kommer du vara bättre rustad att vårda personer med komplexa psykiatriska vårdbehov och att hantera vårdetiska situationer i mötet med patienter, närstående och medarbetare.

Du kan välja att inrikta dig mot att leda och utveckla den patientnära vården och/eller mot att utveckla samverkan med det omgivande samhället. Detta är möjligt då det finns en stor valbarhet i den verksamhetsförlagda utbildningen och det självständiga arbetet. Även i de teoretiska kurserna kan du välja att fördjupa dig inom specifika områden.

Vårt specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård vänder sig också till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier; när du har skrivit ett självständigt arbete på 15 hp kan du ta ut en magisterexamen.

Undervisningen följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår faktisk undervisning på campus, vanligtvis omkring fem dagar.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har utbildat specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård sedan 2003 – välkommen att söka du också!

Kurser i programmet

Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet:

 • Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad 7, 5 hp
 • Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering 7,5 hp
 • Den psykiatriska vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 hp
 • Verksamhetsintegrerat lärande, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp alternativt
  Självständigt arbete 7,5 hp + valbar teoretisk kurs 7,5 hp

Kursen verksamhetsintegrerat lärande sker i verksamheter inom Stockholms läns landsting och går på helfart under 5 veckor.

Obligatoriska kursdagar

Studierna börjar med kursen Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad.

ANTAGNING

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård har antagning till höstterminen. Ansökan sker under vårterminen. 

BEHÖRIGHET

För antagning till Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Senast uppdaterad: 2019-11-04.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT20
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 17 februari 2020
Sista ansökningsdag: 16 mars 2020

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Antagning sker endast till höstterminen.

Information lämnas av

Studierektor Mona Söderlund
Tfn 08-555 050 54

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Campus Ersta
Postadress: Box 111 89, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30
Fax:08-555 050 60

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade