Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram - inriktning psykodynamisk individualpsykoterapi

Personer som mår psykiskt dåligt eller behöver stöd att kunna göra förändringar i livet, får hjälp genom att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling. En psykoterapeut är expert på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. Det innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.

Om utbildningen

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är objektrelationsteori, anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. Den kliniska praktiken är främst inriktad mot psykodynamisk psykoterapi och ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Dessutom ges viss kunskap och träning i anknytnings- och mentaliseringsbaserad behandling.

De teoretiska studierna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier samt eget uppsatsarbete. Utbildningen bedrivs på halvfart under sex terminer, och är förlagd till en bestämd dag i veckan.Grupphandledning 200 timmar. Obligatorisk närvaro. Utbildningen syftar till arbete med vuxna.
Den psykoterapeutiska praktiken genomförs normalt vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller skolans egen utbildningsmottagning.

Egenterapi under utbildning

Egen individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning om minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker ska ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än 5 år vid utbildningens början.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 90 hp fördelade på 6 terminer.

Studieort och utbildningsdag

Utbildningen ges på Campus Bräcke, Göteborg och Campus Ersta, Stockholm.
Datum för nästa utbildningsstart är ännu inte bestämt.

Grundläggande behörighet

Den sökande ska uppfylla någon av följande krav:

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
 • Socionomexamen + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.
 • Annan motsvarande examen om minst 180 hp enligt utbildningsanordnarens bedömning + Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande minst 45 hp.

Särskild behörighet

Den sökande ska uppfylla följande krav på särskild behörighet:

 • Sökande ska ha genomgått minst 50 timmar individualpsykoterapi eller 120 timmar psykodynamiskt inriktad gruppterapi hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker.
 • Sökande ska ha arbetat inom ett människovårdande/behandlande yrke under minst ett år

Vid antagningen prioriteras

Efter genomförd Grundläggande psykoterapiutbildning är det meritgivande om man har haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter med handledning av legitimerad psykoterapeut
(helst med handledarkompetens). I övrigt är följande faktorer meriterande:

 • yrkeserfarenhet
 • relevanta utbildningar utöver behörighetskraven
 • erfarenhet av handledning utöver behörighetskraven
 • egen psykoterapi utöver behörighetskraven
 • personlig lämplighet såsom den bedöms av två oberoende intervjuare

Senast uppdaterad: 2019-08-23.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Datum för nästa utbildningsstart är ännu inte bestämt.
Ort: Campus Bräcke (Göteborg) Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:

Ansökan och antagning

Ansökningsblankett laddas ner under Ansök här, och skickas till:
Ersta Sköndal Bräcke högskola
S:t Lukas utbildningsinstitut
Box 11189
100 61 Stockholm

Behöriga kallas till två intervjuer. Kostnad: 850 kronor per intervju.

Terminsavgift
Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Det inkluderar Seminarier och handledning. Kostnad för litteratur och egenterapi tillkommer. (reservation för kostnadshöjningar)

Patientintäkter från studentens kliniska praktik vid högskolans utbildningsmottagning tillfaller S:t Lukas utbildningsinstitut.
I de fall den kliniska praktiken är förlagd till extern mottagning regleras detta genom avtal med densamma.  Seminarier och handledning ingår.
Kostnad för litteratur och egen terapi tillkommer. Uppgifterna ovan är med reservation för oväntade kostnadshöjningar. 

Kontakt

Jan Sandström, handläggare
Teci Hill, lektor, tel: 070 888 86 44 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade