Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Utbildningens syfte och innehåll

Detta program vänder sig till dig med socionomexamen eller motsvarande, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig specialistkompetens. Genom masterprogrammet får du möjlighet att fördjupa din kunskap i socialt arbete och ta del av den senaste forskningen inom områden som till exempel organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser och civilsamhällets roll i välfärdens organisering.

Efter genomfört masterprogram har du fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete med inriktning mot det civila samhället och välfärdens organisering. Utbildningen ger en vetenskaplig grund för dig som vill arbeta med till exempel ledarskap och verksamhetsutveckling inom myndigheter eller ideella organisationer. En stor del av programmet fokuserar på kunskap om det civila samhället och betydelsen av föreningsliv och ideella insatser spelar i socialt arbete. Med en masterexamen får du också behörighet för att ansöka till forskarutbildning, såväl i Sverige som internationellt.

huvudområde och kurser

Utbildningens huvudområde är socialt arbete, ämnet är socialt arbete med inriktning på verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. De olika kurserna i masterprogrammet representerar antingen huvudområdet och/eller inriktningen. För en masterexamen i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs minst 60hp inom huvudområdet och 60hp inom inriktningen (se vidare aktuell Utbildningsplan).

Utbildningens uppläggning

Masterprogrammet i socialt arbete med inriktning på verksamhetsanalys- och utveckling ges på deltid och består av dels ett examensarbete (30 hp), dels av olika kurser som rör det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och välfärdens organisering, organisering och ledning i det civila samhället samt kunskapens organisering och användning.

Undervisningen är utformad för att främja ett aktivt och självständigt lärande, med kombinationer i de olika kurserna av föreläsningar, seminarier och skriftliga uppgifter. Vissa kurser ges i huvudsak som läskurser.

Kurser på engelska kan förekomma. Studenter kan genomföra delar av utbildningen vid annat lärosäte, i Sverige eller utomlands.

ANTAGNInGSFÖRFARANDE OCH SISTA ANSÖKNINGSDAG

Antagning till masterutbildningen görs inför varje hösttermin. Högst 30 nya masterstudenter antas varje år.

Till ansökan på www.antagning.se.

Sista ansökningsdag inför hösten är den 15 april.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till masterprogrammet krävs grundläggande behörighet (grundläggande behörighet bedöms av UHR) och minst kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen eller motsvarande (prövning görs individuellt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola).

FAQ om avancerad utbildning i socialt arbete vid ersta sköndal Bräcke högskola

Kan jag tillgodoräkna kurs?

Den som är antagen till avancerad utbildning i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna kurser i socialt arbete på avancerad nivå från annan högskola eller universitet genom att fylla i och skriva under en särskild blankett för detta och bifoga de handlingar som efterfrågas (betygsdokument/Ladokutdrag och aktuell kursplan inklusive litteraturlista). På blanketten ska anges vilken kurs som du har fullgjort tidigare som du vill låta ersätta vilken kurs med i antingen masterprogrammet eller magisteransökan vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det går tyvärr inte att få förhandsbeslut om tillgodoräknande: Endast den som är antagen kan ansöka om detta.

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Om du önskar tillgodoräkna kurser för en masterexamen behöver du alltså bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning). Observera att examensarbetet ger 30hp i både huvudområdet och ämnet/inriktningen. Utöver själva uppsatsen är det alltså ytterligare 30hp som ska motsvara inriktningen verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället. 

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Johan von Essen.

Kan jag studera på heltid istället för deltid?

Både masterprogrammet och magisterutbildningen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges på deltid. Studenter som är antagna till våra utbildningar i socialt arbete på avancerad nivå komponerar själva ihop sin utbildning genom att välja och följa olika kurser. Det går att studera i snabbare fart antingen genom att antingen välja och studera kurser i socialt arbete på avancerad nivå hos oss eller hos annan utbildningsanordnare (för senare ansökan om tillgodoräknande).

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Oavsett om du önskar studera i snabbare fart och/eller hos annan anordnare för en masterexamen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola behöver du bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning).

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Johan von Essen.

Senast uppdaterad: 2021-04-21.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: Deltid
Utbildningsstart: HT23
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: ingen antagning till HT2020
Sista ansökningsdag: ingen antagning till HT2020

Ansökan och antagning


Antagning sker via UHR sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och behörighet.

Kontaktinformation UHR/Antagningsservice

Information till dig som sökt till högskolan

Kontakt

Martin Börjeson
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå

Johan von Essen
Ansvarig för kursen Examensarbete (kurskod SM40)

Johan von Essen
Ansvarig för temat  Frivilligt socialt arbete, civilsamhället och välfärdens organisering (kurserna SM11, SM12, SM13 och SM14)

Johan Hvenmark
Ansvarig för temat Organisering och ledning i det civila samhället (kurserna SM21, SM22, SM23 och SM24)

Johan Vamstad
Ansvarig för temat kunskapens organisering och användning (kurserna SM31, SM32 och SM33)

Utbildningsstöd
LADOK / Lokalschema

Handläggarna på utbildningsstöd

Jörgen Bergman
Lärplattform / samordnare för vaktmästariet

info.socialvetenskap(at)esh.se
utbildningsstod@esh.se
Studieadministrativa frågor

Masterprogrammet på Facebook

Du kan också skriva till
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för socialvetenskap
Postadress: Box 441, 128 06 Sköndal

Besöksadress: Herbert Widmans väg 12

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade