Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kandidatprogram i teologi och fristående kurser

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Finns det något kunskapsanspråk i utsagan ”jag tror på gud”? Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – religionsvetenskapen tolkar, beskriver, försöker förstå. Men religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter. Ofta är religion ett fokus i konflikter. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig till alla intresserade, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.

All undervisning sker på kvällstid, alla kurser ges på halvfart (helfartsstudenter dubblerar kurserna). Varje kurs erbjuds som distansutbildning. Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigat, det gäller däremot inte teologi som fristående kurs.

Utbildningen inleds med baskurs i teologi, 60 hp, vars fem delkurser representerar teologins fem ämnesområden (religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap, systematisk teologi). Programmet fortsätter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå, som fördjupar varje teologiskt ämnesområde. Ett av dessa utgör huvudämne (60 hp) i examen, som avslutas med en C uppsats (examensarbete).

Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid exempelvis Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.

Examen

Kandidatexamen i teologi, 180 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Påbyggnadskurser om minst 60 hp
  • Fördjupningskurser om minst 45 hp
  • Avslutande C-uppsats om 15 hp

Högskoleexamen i teologi, 120 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Fyra av kurserna om 15 hp kan tillsammans ge en högskoleexamen på 120 hp

Behörighet

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs på Antagning.se om vad det innebär. Det finns information om grundläggande behörighet till högskolestudier på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-04-03.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180 hp (120 hp)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi
Studietakt: 100% eller 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2019
Sista ansökningsdag: 15 april 2019 Möjlighet till lokal antagning finns. Kontakta handläggaren.

Dokument

Information om kandidatprogrammet i teologi

Om studierna

Studierna bedrivs på helfart eller halvfart och undervisningen sker på kvällstid mellan kl. 16.30-ca 20.00, på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30.

Ansökan

Ansökan sker i två steg:

  1. Gå till utbildningens sida på Antagning.se och följ instruktionerna. På Antagning.se finns även information om behörighetskravet för teologistudier (grundläggande behörighet).
  2. Efter att du fått besked från Antagning.se om att du är antagen till Kandidatprogrammet i teologi, fyller du i och skickar in vår egen Antagning/registrering över vilka delkurser du önskar läsa under första terminen.

Denna blankett sänds till vår handläggare Eva Kjellman (adress nedan).

Obs att även du som redan studerar hos oss måste i god tid anmäla ditt val av påbyggnads-och fördjupningskurser inför följande termin till Eva Kjellman

Blanketterna ovan skickas till vår Göteborgsadress (se nedan) även om utbildningsorten är Stockholm.

Kontakt

Postadress
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Att: Eva Kjellman
Box 21062
418 04 Göteborg

För information, LADOK-intyg mm
Tfn: 076-636 50 64
E-post: teologiutb@esh.se

Besöksadress
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30 (Campus Ersta)

Studievägledning ges av Elisabeth Christiansson efter överenskommels

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade