Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Grundläggande utbildning psykoterapi

50%

CAMPUS ersta/CAMPUS BRÄCKE

Utbildningen är under avveckling, läs mer här.

Som uppdragsutbildning finns den grundläggande familjepsykoterapiutbildningen kvar. Läs mer om den här.

Grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) syftar till att ge kunskap och förståelse för människan ur ett psykodynamiskt perspektiv, samt att utveckla och stärka kompetensen i bemötandet av människor i olika livssituationer.

Utbildningens innehåll
Utbildningen bygger på aktuell psykodynamisk och psykoanalytisk teori och metod, såsom anknytnings- och mentaliseringsteori, objektrelationsteori och relationella perspektiv. Under utbildningen ges också en grundläggande orientering i en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Det genomgående förhållningssättet präglas av en helhetssyn på människan, där sociala och existentiella behov beaktas och ges utrymme. Klinisk praktik i form av eget patientarbete under handledning, utgör en central del av utbildningen. Utbildningen har som utgångspunkt arbete med vuxna.

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på halvfart under fyra terminer, med en bestämd utbildningsdag i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledd psykoterapi. Till detta kommer eget patientarbete som normalt sker på högskolans egen patientmottagning eller någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar. All undervisning är obligatorisk.

Egenterapi
Egen psykoterapi om minst 50 timmar ska ha påbörjats senast i samband med att det kliniska arbetet startar. Psykoterapin ska ha psykodynamisk inriktning och genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan (med avbrott för sedvanliga lov och semester) hos legitimerad psykoterapeut. Tidigare genomgången terapi får inte vara äldre än fem år vid utbildningens början.

Studieort och undervisningsdag

Göteborg, Campus Bräcke: Kursstart vt 2020. Utbildningsdag: torsdag.
Stockholm, Campus Ersta: Kursstart ht 2019. Utbildningsdag: fredag.

Frågor besvaras av handläggare Jan Sandström.

Psykoterapimottagning
(Terapi till reducerat pris på vår studentmottagning)

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi och systemisk och relationell familjeterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går antingen på Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning "individuell psykoterapi med vuxna" eller "familjeterapi". Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.

För information och anmälan

Stockholm:

Individualpsykoterapi - maila till Hans Karlsson (hans.karlsson@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Hans Karlsson, leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Göteborg:

Individualpsykoterapi - maila till Karin Wedne (karin.wedne@esh.se)
Skriv att du önskar kontakt med utbildningsmottagningen, namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.
Avgift: 200 kr
Ansvarig: Karin Wedne, leg psykoterapeut, handledare


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: Ger inga hp
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Bräcke (Göteborg)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Utbildningen är under avveckling
Sista ansökningsdag:

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade