Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Grundläggande utbildning psykoterapi

Grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare steg 1) syftar till att ge kunskap och förståelse för människan ur ett psykodynamiskt perspektiv, samt att utveckla och stärka kompetensen i bemötandet av människor i olika livssituationer.

Utbildningens innehåll
Utbildningen bygger på aktuell psykodynamisk och psykoanalytisk teori och metod, såsom anknytnings- och mentaliseringsteori, objektrelationsteori och relationella perspektiv. Under utbildningen ges också en grundläggande orientering i en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Det genomgående förhållningssättet präglas av en helhetssyn på människan, där sociala och existentiella behov beaktas och ges utrymme. Klinisk praktik i form av eget patientarbete under handledning, utgör en central del av utbildningen. Utbildningen har som utgångspunkt arbete med vuxna.

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på halvfart under fyra terminer, med en bestämd utbildningsdag i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledd psykoterapi. Till detta kommer eget patientarbete som normalt sker på högskolans egen patientmottagning eller någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar. All undervisning är obligatorisk.

Egenterapi
Egen psykoterapi om minst 50 timmar ska ha påbörjats senast i samband med att det kliniska arbetet startar. Psykoterapin ska ha psykodynamisk inriktning och genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan (med avbrott för sedvanliga lov och semester) hos legitimerad psykoterapeut. Tidigare genomgången terapi får inte vara äldre än fem år vid utbildningens början.

Utbildningsstart Göteborg

Grundläggande utbildning i psykoterapi startar vårterminen 2020 i Göteborg, Campus Bräcke. 
Sista ansökningdag: 15 november.

Studieort och undervisningsdag

Göteborg, Campus Bräcke: Kursstart vt 2020. Utbildningsdag: torsdag.
Stockholm, Campus Ersta: Kursstart ht 2019. Utbildningsdag: fredag.

Frågor besvaras av handläggare Jan Sandström.

Senast uppdaterad: 2019-10-31.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: Ger inga hp
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: VT20
Ort: Campus Bräcke (Göteborg)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 2019-09-01
Sista ansökningsdag: 2019-11-15

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade