Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Master i diakoni

Diakonhjemmets högskola i Oslo erbjuder i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola en masterutbildning i diakoni, 120 hp. Undervisningen sker därför både i Stockholm och i Norge. Det finns möjlighet till deltidsstudier. Examen tas ut vid Diakonhjemmet.

Programmet bygger på en kandidatexamen inom vård, socialt arbete eller pedagogik. I samarbetet med Ersta Sköndal Bräcke högskola är det Diakonhjemmet Høgskole som "äger" mastergraden, som ansvarar för examinationer och betyg, men Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer svara för undervisningen i vissa ämnen.

Sedan hösten 2014 genomförs masterprogrammet i diakoni i samverkan mellan Diakonhjemmet Høgskole och Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Hälften av kurserna kommer att ges av Diakonhjemmet och hälften av Menighetsfakulteten.

Organisering

Masterprogrammet omfattar totalt 120 hp. Av dessa utgör uppsatsen 30 hp. Programmet ges både som hel- och halvfartsstudier. Vi räknar med att många svenska studenter kommer vilja läsa på halvfart, vilket innebär totalt fyra års studietid (30 hp per år). De tre första åren ges sammanhållna kurser, medan det sista året avsätts för masteruppsatsen.

Studenter som har läst Svenska kyrkans karitativa profilutbildning kan få 30 hp tillgodoräknade inom mastersutbildningen. Det sker genom en redovisningsuppgift som examineras av Diakonhjemmet Høgskole. Ingen undervisning är knuten till denna prövning. Examinationen sker genom hemskrivning via internet.

Ansökan

Studierna i Norge administreras av Diakonhjemmet Høgskole och Det teologiske Menighetsfakulet men ansökan görs hos Diakonhjemmet Høgskole. Följ den här länken för att komma till utbildningens sida där ansökan görs. Som svensk söker man under rubriken "Registrer/logg på utenlandsk søker" efter att ha klickat på deltids- eller heltidsalternativet.


Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Diakoni
Studietakt: 100% eller enligt avtal
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm) Oslo
Språk: Norska Svenska
Första ansökningsdag: Datum ej bestämt
Sista ansökningsdag: Datum ej bestämt

Dokument

Studieplan

Informationsbroschyr


Mer information och Ansökan

Diakonhjemmets hemsida

Kontakt

Frågor: Kontakta Anne Dieseth, tel. 0047 22451972 eller dieseth@diakonhjemmet.no

För mer information, kontakta prefekt Elisabeth Christiansson.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade