Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Kyrkomusikerutbildning

120/180 hp

Höst

100%

CAMPUS SKÖNDAL

Som kyrkomusiker har du kyrkan som bas för ditt musikaliska arbete. Det är en spännande och omväxlande uppgift och grundläggande delar i jobbet är att spela orgel och piano, sjunga, leda olika körer och ensembler samt att undervisa i exempelvis orgel, sång eller piano. Kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många orter har kyrkan blivit ett centrum för ett aktivt musik- och kulturliv, tack vare engagerade kyrkomusiker.

Framtidsutsikterna inom yrket är mycket goda. Över hela landet finns stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning ger dig bästa möjliga start på ett utmanande och tillfredsställande yrkesliv.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp

Utbildningen för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp slutförs normalt efter tre års studier på helfart, men kan även läsas på deltid under en längre period. Centrala ämnen är kurser i solistisk orgel, liturgisk orgel, klassiskt pianospel, brukspianospel, klassisk sång, kördirigering, samt satslära och gehör. Vissa övriga pedagogiska och praktiska ämnen ingår också. En fullständig överblick över utbildningens kurser och beskrivning av innehållet finns i "Utbildningsplan för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik", som kan laddas ner här. , 228 kB.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik utgör fackutbildningsdelen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå (motsvarande "organist"), och kvalificerar dig till denna examen efter kompletterande pastoralteologiska studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Se nedan under Behörighet.

Ansökan

Ansökningblanketter hittar du i högerspalten. Ifylld blankett mejlas eller skickas till angiven adress.
Ansökningsblankett kan också laddas ner här. , 129 kB.

Läs mer om antagningsprovens innehåll nedan, under den utfällbara sektionen "Antagningsprov konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, 180 hp"

Möjlighet till tvåårig utbildning - Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp

De två första åren av utbildningen kvalificerar dig till en konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik, 120 hp.
Du som väljer att avsluta dina studier efter två års heltidsstudier kan erhålla en sådan examen, som kvalificerar dig till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå (motsvarande "kantor"), efter kompletterande pastoralteologiska studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan) men även i indiviudellt anpassad studiegång i samråd med utbildningsledare.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

För antagning till kyrkomusikerutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet.

  • Särskild behörighet innebär, för antagning till Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp, att den sökande har blivit godkänd vid institutionens antagningsprov.
    Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser fungerar antagningsproven som urvalsinstrument.

KONSERTER

Studenterna på kyrkomusikutbildningen medverkar ofta på offentliga konserter. . Du kan se ett konsertkalendarium här.  Varmt välkommen!

FACEBOOK

Välkommen att följa kyrkomusikerutbildningens facebooksida.
Här publiceras då och då bilder och videoklipp, samt möjlighet att kommunicera med oss direkt.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120/180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50% eller individuell studiegång
Utbildningsstart: HT22
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Februari 2022
Sista ansökningsdag: Maj 2022

Ansökan och antagning

Ansökan sker lokalt via antagningsprov, och för anmälan krävs att du fyller i och skickar in blanketten nedan.

För antagning krävs både grundläggande hösgkolebehörighet, och särskild högskolebehörighet genom godkänt antagningsprov. För mer information om dessa behörigheter se Antagning.se

Viktiga datum

Antagningsprov år 2022 (för studier läsåret 2022-2023):
3-4 maj

Se terminstiderna här.

Kontakt

Prefekt: Mats J Hansson

Utbildningsledare: Oskar Ekberg

E-post: kyrkomusik@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade