Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Fond&Fond

Kyrkomusikerutbildning

Som kyrkomusiker har du kyrkan som bas. Det är ett spännande musikaliskt arbete och en självklar del i jobbet är att spela orgel och piano, sjunga, leda olika körer och ensembler samt att undervisa i exempelvis orgel, sång eller piano. Kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många orter har kyrkan blivit centrumet för ett aktivt musikliv, tack vare engagerade kyrkomusiker.

Framtidsutsikterna inom yrket är mycket goda. Över hela landet finns stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning ger dig bästa möjliga start på ett utmanande och tillfredsställande yrkesliv.

Om utbildningen

Konstnärlig högskoleexamen i Kyrkomusik 120 hp (för kantorstjänst)

Utbildningen för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp slutförs normalt efter två års studier på helfart, men kan även läsas på deltid under en längre period. Centrala ämnen är kurser i solistisk orgel, liturgisk orgel, klassiskt pianospel, brukspianospel, klassisk sång, kördirigering, samt satslära och gehör. Vissa övriga pedagogiska och praktiska ämnen ingår också. Se vidare under modulen ”Antagningsprov” nedan.
Denna examen utgör fackutbildningsdelen för motsvarande kantorstjänst i Svenska kyrkan (kyrkomusiker, C-nivå). Se nedan under Behörighet.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp (för organisttjänst)

Möjlighet finns att efter två års högskolestudier i kyrkomusik komplettera med ett tredje år på kyrkomusikerutbildningen. Nivån 121-180 hp är en påbyggnad och innehåller till viss del obligatorisk undervisning (bl.a. liturgiskt orgelspel, kördirigering, examensarbete), men också valbara kurser där du som student själv väljer din inriktning utifrån skolans kursutbud.

Det tredje året leder, tillsammans med de två första, fram till konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp (motsvarande den kandidatexamen som utfärdas vid musikhögskolorna).
Denna examen utgör fackutbildningsdelen för motsvarande organisttjänst i Svenska kyrkan (kyrkomusiker, B-nivå). Se mer information under modulen "Behörighet" nedan. Se också vidare under modulen ”Antagningsprov” nedan.

Studiemedel/CSN

Kyrkomusikerutbildningen till konstnärlig högskoleexamen (120 hp) och konstnärlig kandiatexamen (180 hp) är studiemedelsberättigad.

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan)

KONSERTER

Studenterna på kyrkomusikutbildningen medverkar ofta på offentliga konserter.
Du hittar information om dessa i konsertkalendariet.
Varmt välkommen!

FACEBOOK

Välkommen att följa kyrkomusikerutbildningens facebooksida.
Här publiceras den senaste informationen, bilder och videoklipp, samt möjlighet att kommunicera med oss direkt.

Senast uppdaterad: 2019-09-24.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120/180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50% eller individuell studiegång
Utbildningsstart: HT
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 2020-02-01
Sista ansökningsdag: 2020-04-16

Ansökningsblanketter

Högskoleexamen 120 hp

Kandidatexamen 60 hp (121-180 hp) 

Preparandutbildning 60 hp

Uppdragsutbildning i kyrkomusik 

Studentbostad

Läs här om de lägenheter du kan få hyra som student på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Prefekt
Mats J Hansson

Utbildningsledare
Oskar Ekberg

E-post: kyrkomusik@esh.se

Besöksadress
Herbert Widmans väg 4, Sköndal

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade