Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

3-årigt sjuksköterskeprogram

Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården.

Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen.

Ett studentaktivt lärande är utgångpunkten i det pedagogiska förhållningssättet.

Vetenskapsområden

Huvudområdet vårdvetenskap omfattar 90 högskolepoäng. Inom ramen för detta ämne skriver studenten en uppsats om 15 högskolepoäng.

Ytterligare områden är

  • medicinsk vetenskap
  • samhälls- och beteendevetenskap
  • vårdetik med livsåskådningsvetenskap

De fyra vetenskapsområdena ingår integrerat i den verksamhetsförlagda utbildningen.

För att möjliggöra professionell utveckling ingår teoribaserad samtalsträning i utbildningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt följande

Områdesbehörighet 16:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

eller

Områdesbehörighet A14:

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens

Ansökan om reell kompetens görs via UHR:s antagningsservice. För mer information se UHR

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningarna förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Läs mer om VFU här.

Senast uppdaterad: 2018-12-10.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT19
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2019
Sista ansökningsdag: 15 april 2019

Utbildningsplan

 

Gäller för studenter som antas från höstterminen 2016:

2015 års utbildningsplan för 3-årigt sjuksköterskeprogram

 

Gäller för studenter som antagits till och med vårterminen 2016:

2010 års utbildningsplan för 3-årigt sjuksköterskeprogram 

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen.

Se de exakta terminstiderna här.

Kontakt

Studiehandläggare Jonna Cannelin

Studiehandläggare Anna Henriksson

Studiehandläggare Per Jonsson

Studiehandläggare Anna Lögdberg

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade