Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studievägledning

Studie- och karriärvägledning finns till för dig som planerar att börja studera eller som redan
studerar hos oss. Beroende på vilken utbildning det handlar om finns olika kontaktpersoner. Se nedan.

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp (120 p)
Kontakt via kansliet.vardvetenskap@esh.se

Sjuksköterskeprogrammet 240 hp (160 p)
Studiehandläggare Jonna Cannelin 

Studievägledning, fristående kurser i vårdvetenskap
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram inom psykiatrisk vård
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
Studierektor Mona Söderlund

Masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård
Studierektor Mona Söderlund

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP

Socionomprogrammet 210 hp
Antagningshandläggare Sari Nurminen

Magisterutbildning i socialt arbete 60 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå Johan von Essen

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys- och utveckling 120 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå Johan von Essen

Studieadministrativa frågor
Handläggare Anette Hedenberg

Informations- och ansökningsmaterial: e-post: info.socialvetenskap@esh.se 

INSTITUTIONEN FÖR DIAKONI, KYRKOMUSIK OCH TEOLOG

Teologiutbildning
Elisabeth Christiansson

Kyrkomusikalisk utbildning
Prefekt Mats J Hansson

S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT

Handläggare Jan Sandström 

Forskarutbildning (Människan i välfärdssamhället)

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter med funktionshinder

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2020-07-03.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade