Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studiedokumentation (LADOK) och studiemedel

Ersta Sköndal Bräcke högskola för ett datoriserat register kallat LADOK över högskolans studenter. LADOK är ett nationellt ADB-baserat studiedokumentationssystem som används av de flesta universitet och högskolor i Sverige.

Varje lärosäte har sin egen databas. Där läggs till att börja med de uppgifter in som lämnas vid en studieansökan. Under studietiden tillförs sedan fortlöpande uppgifter som rör den enskilde studentens registreringar, studieresultat, examina med mera.

Studentregistrets uppbyggnad och innehåll regleras i den så kallade Studiedokumentationsförordningen, "Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor" (SFS 1993:1153). Ändamålet är att säkra studenternas studieresultat och därutöver skall uppgifterna ligga till grund för uppföljning och utvärdering, offentlig statistik (SCB) samt resurstilldelning.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har direkt tillgång till de uppgifter i registret som behövs för behandling av studiestödsansökningar.

Utdrag ur LADOK

Om du behöver ett utdrag ur LADOK kontaktar du:

Per Jonsson (Institutionen för vårdvetenskap)

Anette Hedenberg (Institutionen för socialt arbete)

Eva Kjellman (Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi)

Annette Falk Jonsson (Uppdragsutbildningsenheten)

Studiemedel

Du som studerar på minst halvtid vid universitet eller högskola kan få studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Du bör söka studiemedel i god tid och behöver inte vänta på antagningsbeskedet. Första gången du söker studiemedel får du det utan särskild prövning. För att fortsätta få studiemedel, måste du sedan ha klarat av ett visst antal poäng terminen innan.

Student som erhåller studiemedel och gör uppehåll i studierna är skyldig att meddela CSN om förändringar i studiesituation.

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade