Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Funka utan text

Studera med funktionsnedsättning

Stöd i och anpassningar av studiesituationen
Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Studenter med varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. De stöd och anpassningar som erbjuds är individuellt anpassade och beror först och främst på studiesituationen och är till för att underlätta studierna.

Förutsättningar för särskilt pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar. Hit räknas bland annat dyslexi, rörelsehinder, synskada, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt kroniska sjukdomar som påverkar studierna negativt. Särskilt pedagogiskt stöd kan erbjudas dig som upplever hinder i studiesituationen på grund av en sådan funktionsnedsättning.

Några exempel på dessa anpassningar och stödformer är:

  • Anpassad kurslitteratur
  • Anteckningshjälp på föreläsningar
  • Anpassad examination
  • Mentor / kursen Smart Studying

Läs mer om de olika stöden längre ner på sidan under anpassad kurslitteratur och anpassningar och stödformer i studiesituationen.

Under ansök om särskilt pedagogiskt stöd nedan, kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Där finner du också information om hur ansökan går till.

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Högskolan använder sig av ett nationellt webbaserat administrationssystem, som handhas av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att administrera det särskilda pedagogiska stödet. Även om systemet är nationellt är alla ansökningar till Ersta Sköndal Bräcke högskola endast synliga för samordnare här på högskolan, på samma sätt är dina eventuella ansökningar till andra lärosäten inte synliga för oss.

Ansök
Ansök om särskilt pedagogiskt stöd genom att trycka på länken nedan och använd dig av inloggningsalternativet Antagning.se. I ansökan kommer du behöva bifoga ditt läkarintyg, utredning eller motsvarande som styrker din funktionsnedsättning. Om du inte har tillgång till en skanner går det bra att fota av sidorna och bifoga dessa.

Gör en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd här: www.nais.uhr.se.

Så här ansöker du: Manual för ansökan om särskilt pedagogiskt stöd.

Om du behöver hjälp med din ansökan, har frågor eller funderingar kan du kontakta någon av samordnarna.

Vad händer efter att ansökan är inskickad?
Efter inkommen ansökan blir du kontaktad av en samordnare för att boka in ett samtal om vilket stöd som du är i behov av och vad vi kan erbjuda dig. 

Anpassad kurslitteratur

Som student med en läsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Oftast sker detta som talböcker, via appen Legimus, och genom talsyntes som ger dig möjlighet att få elektronisk text, så som vetenskapliga artiklar, uppläst.

Talböcker
I Legimus får du åtkomst till all inläst kurslitteratur. Legimus finns som app till iPhone/iPad och Android, samt som webbspelare via Legimus hemsida. Du kan välja att streama eller ladda ner böckerna för att läsa offline. Talböcker består oftast av både ljud och text, dock är det en del som endast består av ljud.

Titta gärna på filmen om att studera med talböcker nedan:

För att kunna logga in i Legimus behöver du ett konto. Kontakta någon av samordnarna för att komma igång med tjänsten.

Talsyntes
Alla högskolans studenter och personal har tillgång till talsyntesen och rättstavningsprogramet ClaroRead Plus, oberoende av funktionsnedsättning eller inte. Med ClaroRead Plus kan du få all elektronisk text på din dator, så som Word-dokument, PDF-filer, webbsidor och email, upplästa. Du har tillgång till ca 20 språk, bland annat svenska och engelska. Det finns även en funktion i programmet som är en avancerad stavningskontroll utvecklat för dyslektiker. Denna del är kompatibel med Microsoft Word. Programmet finns både till PC och till Mac.

Mer info om hur du laddar ner programmet och installerar finner du i PDF-filerna nedan:

Om du önskar hjälp med att komma igång med programmet boka en tid tillsammans med en samordnare. Du får då hjälp med att installera programmet på din privata laptop samt en genomgång av programmet.

Läsnedsättning och artikelbeställning
Som student med en läsnedsättning, med ett Legimus-konto, kan du begära en digital kopia av en artikel vid artikelbeställning från högskolebiblioteket. För att kunna använda dig av digitala hjälpmedel; så som talsyntes, skärmläsare och förstoringsprogram. Den digitala kopian av artikeln tas fram enlighet 17 § upphovsrättslagen för personer med läsnedsättning är avsedd för eget bruk och får inte spridas.

Här hittar du manualen för en digital artikelbeställning:

 

anpassningaroch stödformer i studiesituationen

Anpassad examination
Anpassad examination kan vara utökad skrivtid vid salsexamination eller senare inlämning av hemexamination. Det kan också vara möjligheten att skriva salsexamination på dator med talsyntes och rättstavningsprogram och/eller att få skriva salsexamination i mindre grupp.

Anteckningshjälp
Om du inte själv kan göra bra anteckningar under föreläsningar eller annan undervisning kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som hjälper dig att föra anteckningar och som får ersättning för jobbet av högskolan. Oftast ordnar du antecknaren själv, men samordnaren kan hjälpa till att hitta en antecknare om du inte har möjlighet.

Mentor
Du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas mentorsstöd. Det kan vara en student som kommit lite längre i sina studier och som kan hjälpa dig att organisera och planera dina studier, samt konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter. Ett annat alternativ är att gå kursen Smart Studying, som ges en gång per termin. Denna kurs är internetbaserad och fokuserar på att du skall utveckla verktyg för att kunna organisera och planera dina studier, samt få en hållbar studie- och livssituation. Under kursens gång har du kontakt med en psykolog.

Utbildningstolkning
Teckenspråkstolk eller skrivtolk kan anlitas för dig som är döv eller har en hörselnedsättning som kräver detta.

Högskolans Policy till stöd för studenter med funktionsnedsättning

Ersta Sköndal Bräcke Högskola bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för studenter med dokumenterade varaktiga funktionsnedsättningar. Ersta Sköndal Bräcke högskola har som ambition att ge studenter med funktionsnedsättning möjlighet att genomgå utbildning på lika villkor som studenter utan funktionsnedsättning.

Här kan du läsa högskolans policy till stöd för studenter med funktionsnedsättning:

Skrivstöd

Alla studenter vid högskolan har möjlighet att få individuell handledning i sitt akademiska skrivande. Det innebär att du som student får möjlighet att diskutera din text och/ eller din skrivprocess med en handledare. Handledaren har inga ämneskunskaper och kan därför inte hjälpa dig med innehållet, utan handledningen rör språket i din text. Ett par gånger per termin ges även möjligheten att delta i workshops i akademiskt skrivande.

För mer information och anmälan till skrivstödet, klicka här

Tips på studietekniska appar

Det finns mängder av appar till smartphones, surfplattor och datorer som kan effektivisera och underlätta akademiska studier. Exempelvis kan det vara appar för tankekartor, organisering, grupparbeten, memoreringsspel och mindfulness. Våra apptips hittar du nedan:

Senast uppdaterad: 2018-09-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade