Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Examina

Ersta Sköndal Bräcke högskola har rätt att utfärda följande examina

Yrkesexamina

Efter fullföljd utbildning kan du erhålla kantors-, socionom- eller sjuksköterskeexamen. Som sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen.

Högskoleexamen

Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi samt i kyrkomusikalisk utbildning.

Kandidatexamen

Kandidatexamen omfattar minst 180 hp varav 90 hp i ett huvudämne. Ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudämnet ingår. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i omvårdnad, i socialt arbete, i kyrkomusik och i teologi.

Magisterexamen

Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete.

Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Magisterutbildningen i socialt arbete omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet socialt arbete. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Masterexamen

Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård omfattar 120 hp och leder till masterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Självständigt examensarbete om sammanlagt 30 hp ingår.

Masterprogrammet i socialt arbete omfattar 120 hp och leder till masterexamen i huvudområdet socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. Självständigt examensarbete om sammanlagt 30 hp ingår.

Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutexamen omfattar 90 hp. Ett självständigt arbete ingår också.

Examen på forskarnivå

Högskolan har tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området ”Människan i välfärdssamhället”.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade