Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vanliga frågor om specialistsjuksköterskeprogram palliativ vård

Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola

Hur gör jag som har en reservplats?

Visar det sig att vi behöver ta in reserver kommer besked att ges via den e-postadress du har angett på www.antagning.se. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mejl från högskolorna förrän du har blivit antagen, d.v.s. efter att du har fått besked via www.antagning.se.

Hur hittar jag till högskolorna?

Campusdagar kommer att hållas på båda högskolorna.
Ersta Sköndal Bräcke högskola ligger på Stigbergsgatan 30 och Sophiahemmet Högskola ligger på Valhallavägen 91 i Stockholm.

Kartor till högskolorna , 136 kB.

Vad händer om jag inte kan komma på program- eller kursstart?

Under uppstartsdagarna kommer mycket viktig information att ges, föreläsningar och möjlighet att lär känna dina studiekamrater och lärare. Det ingår också obligatoriska moment där kunskapen behöver inhämtas på annat sätt genom ersättningsuppgift om du inte närvarar. Här är det viktigt att du kommunicerar med någon av programansvariga. Carina Lundh-Hagelin,  Carina.lundh-hagelin@esh.se eller Agneta Wennman-Larsen, agneta.wennman-larsen@shh.se om du inte kan komma.

Hur många obligatoriska träffar är det per kurs?

I varje kurs ingår 2–3 obligatoriska dagar på campus. Dessa är i normalfallet förlagda till början och slutet av en kurs. Det kommer att ingå seminarietillfällen via nätet under kursernas gång, då oftast med viss möjlighet att välja tider.

Hur mycket verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) är det i programmet
och var är den förlagd?

Vi jobbar för att din utbildning ska kännas aktuell och högst relevant oavsett var du arbetar. Detta kommer du att uppnå genom peer-learning, att du lär tillsammans med dina studiekamrater och handledare/lärare, samt genom föreläsningar, teoretisk inhämtad kunskap och klinisk utbildning. Den kliniska utbildningen består både av VIL och VFU. De flesta av de uppgifter du gör kommer på något sätt att integrera den egna verksamheten. I kurs 3 ingår 4,5 hp VIL/VFU vilket motsvarar ca. 3 veckors studier (av 20 totalt) och i kurs 6 ingår 1,5 hp VIL/VFU vilket motsvarar ca. 1 veckas studier (av totalt 10 veckor). VIL-moment kan bestå av analys, reflektion eller problematisering av något som görs inom den egna verksamheten. VFU ska utföras vid annan verksamhet än den egna arbetsplatsen och kan bestå av hospitering, fältstudier eller att man är placerad under viss tid inom den andra verksamheten. VFU omfattande 5 dagar i kurs 3 och 3 dagar i kurs 6 ingår som obligatoriskt moment i utbildningen. All VFU kommer att vara förlagd till Stockholm.


Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare tagna poäng?

Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansöker gör du genom att logga in i E-open med ditt BankID. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplaner och litteraturlistor bifogas med i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du i E-open. E-open är vårt ärendehanteringssystem som är en säker e-tjänsteportal för digital hantering av beställningar, anmälningar och tjänster.

Studieuppehåll och studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansöker gör du genom att logga in i E-open med ditt BankID. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade