Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

studenter utomhus på campus Ersta

Ansökan och behörighet

För antagning till Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier i enlighet med högskoleförordningen. Det har den som:

  • har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program
  • eller har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller har samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg
  • eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under de två första punkterna ovan
  • eller genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper som motsvarar dem under de två första punkterna ovan
  • eller är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning
  • eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig grundläggande högskoleutbildning.

    För samtliga program krävs dessutom särskild behörighet. Se vidare under respektive utbildning.

Senast uppdaterad: 2020-05-05.

om antagning till våra utbildningar

Antagning till utbildningsprogrammen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sker genom Antagning.se samt genom lokal antagning.
På vissa utbildningar tas studenter in på andra meriter än enbart betyg. Högskoleprovet, särskilda prov och intervjuer är exempel på andra urvalsgrunder. Stark studiemotivation och fallenhet för yrket är viktigt för att lyckas med studierna.

Se högskolans antagningsordning samt under respektive utbildning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade