Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utbildning till Familjepsykoterapeut
- systemisk och relationell inriktning

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan du utbilda dig till familjepsykoterapeut.

Grundutbildningen om 45 hp, motsvarande steg 1, ges som en uppdragsutbildning på kvartsfart under fyra terminer. Uppdragsutbildning är en avgiftsbelagd utbildning som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare alternativt har egen verksamhet.

Läs mer om grundutbildningen här

Psykoterapeutprogrammet om 90 hp, motsvarande steg 2, ges av S.t Lukas utbildningsinstitut (som är en del av Institutionen för vårdvetenskap), på halvfart under sex terminer.
Utbildningen har en terminsavgift och behörighetskrav.
Genomgången utbildning leder till psykoterapeutexamen och legitimation som psykoterapeut (utfärdas av Socialstyrelsen)

Läs mer om psykoterapeutprogrammet här

 

Senast uppdaterad: 2018-05-23.

Uppdragsutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar unika utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningar vänder sig till yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Kontakt

Grundutbildning

Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Psykoterapeutprogram

Jan Sandström
08-555 050 46
jan.sandstrom@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade