Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

FoU-verksamhet

På Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver vi sedan länge en väletablerad grundutbildning och uppdragsutbildning. Vi har även mångårig erfarenhet av att kombinera en praktiknära professionsinriktad forskning om samspelet mellan samhälle, organisation och individ.
God kvalitet i det sociala arbetets praktik innehåller tre centrala grundförutsättningar: grundutbildning, vidareutbildning samt uppföljning och utvärdering av det som görs inom offentlig och privat verksamhet. Med hänvisning till vår långa erfarenhet av att vidareutbilda fältet och en självklar tillgång till stark forskarkompetens har vi nu inrättat en FoU-verksamhet. Vi vill på så vis vara ytterligare en resurs för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik och ett kunskapsbaserat stöd för verksamhetsuppföljning.

Så här arbetar vi
Vi har vårt fokus på traditionella verksamhetsområden inom socialt arbete så som vård och omsorg om äldre, stöd och service till personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. Vi vill bidra med kunskap om i vilken mån insatser och metoder inom det sociala arbetets praktik ger resultat och god kvalitet. I nära samarbete med uppdragsgivare i offentlig och privat verksamhet genomför vi kvalificerade efterhandsutvärderingar av insatsers och metoders utfall samt processutvärderingar i syfte att stödja verksamhets- och metodutveckling. Vi kan även vara behjälpliga att formulera ansökningar om ekonomiska medel till FoU-projekt.

Vi välkomnar dig som har en verksamhet, ett arbetssätt eller använder en metod som du vill ha beforskad för att säkra kvaliteten i din verksamhet. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att arbeta nära fältet och uppdragsgivaren. Vid ett första försutsättningslöst möte skapar vi oss en bild av föremålet för forskarinsatsen. Vi går igenom vilka underlag som finns, vilken form för utvärdering/uppföljning som kan bli aktuell, om en ansökan om forskningsmedel eventuellt är det första steget, samt hur resultatet av en färdig produkt ska användas och kommuniceras.

Välkommen att ta kontakt med Ersta Sköndal Bräcke högskolas FoU-verksamhet.

Senast uppdaterad: 2019-10-14.

Kontakt

Maria Ingemarson, socionom och Fil. Dr
Telefon: 076-636 50 12
E-post: maria.ingemarson@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade