Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utbildning inom Individ- och familj

Området omfattar följande ämnen:

 • Teorier, metoder, arbetssätt och förhållningssätt
 • Stöd och myndighetsutövning till personer i behov av socialtjänst
 • Förebyggande arbete inklusive förhållningssätt och barnperspektiv
 • Ekonomiskt bistånd
 • Barn och ungdom
 • Öppenvård barn och unga
 • Familjevård
 • Familjerätt och socialrätt såsom myndighetsutövning, lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet
 • Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck
 • Budget och skuldrådgivning
 • Hemlöshet
 • Missbruk
 • Jämställdhet
 • Stöd och förebyggande arbete
 • Evidensbaserade metoder inom socialt arbete

Alla ämnen kan kombineras och modifieras utifrån målgrupp, antal högskolepoäng och önskat upplägg. Kontakta oss för en diskussion eller skicka in avropsblanketten (länk till wordfil) till uppdrag@esh.se. Du får svar inom fem dagar.


Förslag på utbildningar som redan finns färdiga:

Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod - utifrån systemisk teori/förhållningssätt


Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn


Att organisera arbetet kring våld i nära relationer - ansvar, ledarskap och organisation


Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem


Barns och ungas utveckling och samspel


Det lilla barnet - fördjupningskurs i de första årens psykologi


Existentiell vägledning


Grundläggande utbildning i psykoterapi (motsvarande steg 1)


Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem


Handledarutbildning i psykosocialt arbete


Hot och våld på jobbet – att bemöta utmanande beteenden i människobehandlande yrken


Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen Trappan


Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer


Migration och det professionella mötet


Nätverks- och områdesarbete


Psykisk ohälsa hos barn och unga


Samarbetssamtal/Familjemedling


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)


Socialt arbete i våldsbejakande miljöer


Socialt arbete med inriktning mot barn och familjer - vidareutbildning för socialarbetare


Stöd för anhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa


Stöd för barn och unga i sorg


Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa


Trans/ Könsdysfori, 7,5 hp


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20Senast uppdaterad: 2020-09-15.

KontaktA OSS

Ulf Hammare
08-555 051 09 ulf.hammare@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade