Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20


Handläggare inom socialtjänsten som genomför vårdnadsutredningar behöver fördjupa sin kunskap utöver den grundutbildning och arbetslivserfarenhet som redan krävs.

För att kunna bidra med kvalificerade upplysningar och utredningar behöver de också kunskap och kompetens inom lagstiftning, regler, rättsutveckling och praxis, men också specifik kunskap om barns och vuxnas relationer, kriser och konflikter i samband med separationer, våld i nära relationer, missbruk, och psykisk ohälsa. Vidare är färdigheter i utredning och dokumentation, samtalsmetodik, samverkan samt förhandling och konflikthantering viktiga verktyg i arbetet. . De behöver därför gedigen kunskap i samtal med barn, barns och ungas utveckling och systematiska analys- och bedömningsinstrument.

Kursen omfattar tre delar, som innehåller föreläsningar av specialister för varje respektive del, liksom praktiska övningar, grupparbeten, diskussioner, träning/rollspel, skrivövningar, m m:
- Juridiken och rättsprocessen
- Psykologin; barnperspektiv och vuxenperspektiv
- Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man?Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Maria Ingemarson
076-636 50 12
maria.ingemarson@esh.se

Maria Ingemarson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade