Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Våld i nära relationer


Våld i nära relationer ett är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling.

Högskolan har en gedigen kunskap i ämnet med flera forskare som specifikt ägnat sig åt området, vi har också kursledare som har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med våld i nära relation.

Genom vår kurs kan utredande socialsekreterare som möter våldsutsatta och förövare öka kompetensen inom ämnesområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskap förmedlas dels teoretiskt och utifrån senaste forskningsrönen, men kursen ger även konkreta redskap för utredning, bemötande och bearbetning av våldet.

Utbildningen är processinriktad och egen reflektion blir central. Fokus ligger på det egna arbetet och yrkesrollen hos den utredande socialsekreteraren. En viktig del i kursen utgörs av en strävan mot att omsätta teori, forskning och föreskrifter i konkret utredningsarbete samt att diskutera hur aktuell kunskap kan integreras i den egna verksamheten:

Kursen omfattar.
• Hur teorier och lagstiftning kan omsättas till praktiskt socialt arbete
• Exempel på olika metoder som kan användas i utredningsarbetet med personer som utsatts för våld i nära relation och med förövare.
• Diskussion kring instrument för screening, utredning och riskbedömning. Instrumenten prövas och värderas.

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Maria Ingemarson
076-636 50 12
maria.ingemarson@esh.se

Maria Ingemarson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade