Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete med pojkar och unga män i våldsbejakande miljöer

– Perspektiv, förhållningssätt och användbara metoder


Att möta unga pojkar och män med våldsbejakande sympatier och beteenden ställer höga krav på det professionella sociala arbetet, oavsett om våldet hänförs till ideologi eller kriminella grupperingar.

Kursen har som utgångspunkt att det finns gemensamma nämnare och ett samspel mellan olika former av våldbejakande miljöer. Fokus ligger vid hur professionella bättre kan förstå dessa pojkar och unga män, den miljö dom påverkas av, samt hur professionella kan verka för att möta och bemöta dem.

Kursen förmedlar både en teoretisk och kontextuell grundförståelse, och praktiskt användbar kunskap i arbetet. Nedan beskrivs i korthet vad som kommer att belysas:
- Från traditionell till ideologiskt motiverad brottslighet
- Individens strävan att normalisera och rättfärdiga våld
- Kunskap om individuella riskfaktorer och riskbedömningar
- Maskulinitetsnormens betydelse för våldsacceptans
- Professionellt förhållningssätt och vikten av självkännedom
- Vägen ut från kriminalitet och extremism till en fungerande vardag
- Färdighetsträning i form av affektmedvetenhetSenast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade