Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete med inriktning mot barn och familjer
– vidareutbildning för socialarbetare i barnavården


Det sociala arbetet med utredningar och insatser som rör barn och ungdomar är komplext. Bedömningar av barns utsatthet och val av insatser i kombination med föräldrars och den omgivande miljöns perspektiv och erfarenheter ställer höga krav på socialarbetarens kompetens.
Utbildning omfattar 30 högskolepoäng som syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper inom den sociala barnavården. Utbildningen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete med inriktning mot barn och familjer.

Utbildningen omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 hp:
1. Rättssäkerhet och kvalitet
2. Barns utveckling och samspel
3. Barnet i familjen
4. Samtal och relationer i den sociala barnavården

Delkurs 1
- lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning
- relationen mellan rättssäkerhet och kvalitet
- dokumentationskrav
- etik och bemötande

Delkurs 2
- barns och ungas utveckling och samspel
- barns utveckling sett ur ett familjesystemiskt perspektiv
- anknytning och mentalisering
- barns anknytningsstrategier i familjehem och i adoptivfamilj

Delkurs 3
- familjearbete - stöd och hjälp till familjer
- risk och skyddsfaktorer
- barns behov och föräldrars förmåga

Delkurs 4
- samtal, möten och relationer
- vikten av samtal och relation som grund för utredning och bedömning,
- att lyssna på barn – och på sig själv
- samtal med mycket oro - metodik, etik och skyldigheter.Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade