Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Migration och det professionella mötet

- Kulturella, sociala, religiösa perspektiv och metoder

Utbildningen är metodfokuserad och berör det professionella mötet från en rad olika teoretiska perspektiv som bland annat omfattar migrationsprocesser, anpassningskrav samt skilda integrationsparadigm i en svensk, europeisk och internationell kontext. Vi analyserar också de strukturella förutsättningarna för det professionella mötet i myndighetssammanhang och det civila samhället. Trauma och kris behandlas ur ett psykosocialt perspektiv mot en transkulturell teoretisk förståelsehorisont.

Interkulturella förhållningssätt kopplat till bemötande är centrala frågor under utbildningen vilka också Socialstyrelsen lyfter fram som viktiga förbättringsområden. Etiska dilemman och metoder i samband med att få beslut om utvisning och/eller avvisningbesked är också dimensioner som behandlas fortlöpande genom fallstudier i kursen.

Kursen belyser även religioners betydelser och inflytande samt den religiösa människans möte med det svenska sekulära samhället. Med koppling till dessa teman berörs och analyseras olika perspektiv på familjen, patriarkala strukturer och hedersrelaterade förhållanden.

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Ulf Hammare

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade