Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

- en introduktion

Mentalisering avser vår förmåga att förstå andra och oss själva som drivna av känslor, tankar, drömmar, hopp och längtan. Den utgör grunden för de relationella aspekterna av tillvaron, och utgör ett skydd mot psykisk ohälsa och psykiskt lidande.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) utvecklades från början i arbetet med personer med emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare borderline) och är idag den metod som vid sidan av dialektisk beteendeterapi rekommenderas för målgruppen. Mentalisering har under de senaste åren framgångsrikt kommit att användas som terapeutisk hållning och strategi även inom flera andra områden. Spännande forskning pågår runt om i världen för att utveckla mentaliseringsbaserade behandlingar för nya målgrupper.

Utbildningen lär ut såväl den teoretiska grunden för MBT som de konkreta terapeutiska färdigheterna som utmärker mentaliseringsbaserat behandlingsarbete. Utbildningen syftar vidare till att lära ut hur mentalisering kan användas i andra behandlingskontexter, och för andra målgrupper, än renodlad MBT-behandling vars fokus ligger på individual- och gruppterapi.
De teoretiska delarna avhandlar de olika psykoterapeutiska och psykologiska teorier som ligger till grund för MBT med särskilt fokus på kopplingen mellan utvecklingen av mentaliserande förmågor och ankytningsteori.

Stor vikt läggs vid de praktiska momenten där det som utmärker mentaliseringsbaserat arbete lärs ut. Genom detta skapas en förståelse för vad som är likt respektive olikt andra terapeutiska traditioner och hur ett mentaliserande förhållningssätt kan se ut i kursdeltagarnas respektive arbetssituation. Utbildningen vänder sig inte i första hand till personer som i strukturerad form skall bedriva manualiserad MBT för emotionell instabil personlighetsstörning.

Kursen behandlar bland annat:
- Anknytningsteori och kopplingen till mentaliserande förmågor
- Den teoretiska bakgrunden till MBT
- Traditionell MBT - översikt
- Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete med barn och ungdomar i olika kliniska kontexter.
- Teoretisk kunskap om, och praktisk träning i, kliniska tekniker och terapeutiskt fokus specifika för mentalisering

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade