Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

KBT i socialt behandlingsarbete


Utbildningen är uppdelad i tre moment som utgår från kunskaper om vad som gör skillnad för individer i deras sammanhang och genomgående beskriver hur man kan jobba med den kunskapen inom socialt arbete.

Moment 1 placerar KBT i det sociala behandlingsarbetet och tränar kursdeltagaren i att se, ge och samarbeta utifrån konkreta beteendetermer.

Moment 2 ger kunskaper om inlärningsteori och träning i att använda och tillämpa beteendeanalysen.

I moment 3 får kursdeltagarna träna på konkreta verktyg hämtade från KBT och anpassade efter arbetslivet för de som arbetar inom fältet socialt arbete. En del i det tredje momentet handlar också om föräldraträning då detta är ett centralt verktyg i arbetet med barn och unga och deras familjer.

Efter utbildningen kommer deltagarna ha tillräckligt goda kunskaper om inlärningsteori och KBT – fältets grundläggande verktyg för att kunna tillämpa principer och metoder i sitt bemötande av, sin behandling med och sin samverkan kring barn, unga och deras familjer.


Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade