Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hot och våld på jobbet
– att bemöta utmanande beteenden i människobehandlande yrken

 

Att arbeta i människobehandlande yrken kan vara krävande och är ett avancerat arbete som kan medföra risker både för dig och för patienten/brukaren. Att kunna förebygga, förstå och bemöta aggressivt utmanande beteenden är viktigt både för att minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen. Kursen baseras på teorier om lågaffektivt bemötande.

Utgångspunkten är att konfliktsituationer mellan människor ofta har sin grund i stress och svårigheter att hantera sina och andra känslor och en hög affektionsnivå. Det kan i sin tur leda till hotfulla och våldsamma uttryck. Sådana situationer kan både förebyggas och åtgärdas genom att bemöta personen med högaffektivt känsloläge med ett positivt och lugnande lågaffektivt uttryck. Kursen behandlar även hur människobehandlare kan handskas med, och reducera, sin egen stress och betydelsen av självkännedom i högaffektiva problemsituationer.

Med utgångspunkt från exempel ur praktiken identifierar vi risksituationer, ger konkreta verktyg för och hur du kan planera insatser och samtala så att du utvecklar ditt sätt att undvika hot- och våldsincidenter i vardagspraktiken. Du kommer att få träna aktivt på lågaffektivt bemötande och tillsammans med övriga kursdeltagare och kursledare få fall från den egna praktiken belysta och problematiserade.

Kursen ger även grundläggande arbetsmiljörättsliga kunskaper om arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kring hot och våld på arbetsplatsen.

Nedan följer några exempel på moment som kommer att belysas:
- särskilt krävande människobehandlande yrken,
- arbetsmiljörätt,
- att förstå och hantera konflikter,
- lågaffektivt bemötande,
- metoder i ett mentaliserande förhållningssätt i arbetet med personer med utmanande
beteenden,
- arv och miljöns betydelse för kommunicering och stressreducering,
- risk- och behovsanalys.
Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Susanne Björk
08-555 051 04
susanne.bjork@esh.se

Susanne Björk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade