Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Existentiell vägledning


Hur kan vi bemöta och samtala med en människa som hamnar i en kris eller får ett livsproblem som känns oöverkomligt? Hur skapar vi mening i en sådan samtalssituation och hur uppstår meningslöshet? Vad är ett möte, en relation och ett samtal utifrån ett existentiellt vägledningsperspektiv. Vad innebär dialog, monolog, duolog samt direkt och indirekt kommunikation? I den här högskolekursen får deltagarna kunskap om och redskap för hur man kan bedriva existentiell vägledning i det egna arbetet. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som på olika sätt arbetar med mänskliga möten och relationer.

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Ulf Hammare

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade