Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd


Forskning visar att massage och mänsklig beröring har positiva effekter på välbefinnandet hos svårt sjuka och äldre personer. Beröring kan ha livsavgörande betydelse för hur människor upplever olika situationer. Oavsett om man tar emot eller ger mänsklig beröring påverkas det personliga måendet. Som vårdpersonal handlar det uteslutande om att öka välbefinnandet och lindra symtom hos sjuka personer.

En viktig aspekt är att det nu finns evidens som stärker förståelsen för att mänsklig beröring har fysiologiska effekter och att dessa påverkar varje persons upplevelse. Det ger oss incitament att motivera och argumentera för att beröring och massage borde vara en naturlig del i all omvårdand. I boken ”Massage och beröring – inspiration för äldreomsorgen” (2017) vänder sig Berit Seiger Cronfalk till all personal för att inspirera, ge stöd och motivera personal att se nyttan av att ge beröring och massage. Boken har skrivits för personal i äldreomsorgen men är tydligt överförbar till andra vårdsituationer.
De områden som behandlas i kursen är:

- beröringens fysiologi
- författningar
- existentiella aspekter (sårbarhet)
- närståendes behov
- vårdteamet
- värdighetsfrämjande omvårdnad
- praktiska övningar (hand, fot- och ryggmassage)

Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@esh.se

Monica Rönning Frick

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade