Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem


Kursen förmedlar en bred kunskap inom området sexuell övergreppsproblematik hos barn och ungdomar och utgår från den kunskap som finns gällande förekomst, bakgrund, riskfaktorer för återfall i sexuella övergrepp och de erfarenheter som samlats på specialistmottagningar runt om i landet.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en god teoretisk grund om problematiken för att bedöma och besluta om insatser och behov hos unga med sexuell övergreppsproblematik. Vidare ges praktiska exempel på hur denna kunskap kan användas i sedvanlig bedömning och behandling i olika sammanhang. Alla lärare har gedigen erfarenhet från forskning alternativt kliniska sammanhang gällande bedömning och riskfaktorer, behandling samt familjearbete.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla praktisk och teoretisk kunskap om samtal med fokus på följande områden:
• sexuella övergrepp generellt och förekomst av sexuella övergrepp av barn och unga,
• unga som förgriper sig sexuellt – en heterogen grupp med olika behov,
• insatser och behov hos barn med sexuella beteendeproblem,
• riskfaktorer för återfall i sexuella övergrepp,
• skydd – vad behövs för att minimera risken för nya övergrepp,
• behandling för tonåringar som har förgripit sig sexuellt,
• sexuella beteendeproblem och egen traumatisering eller andra psykiatriska svårigheter,
• syskonövergrepp - hur behöver man anpassa insatser när barnen hör till samma familj?,
• familjearbete - föräldrars behov av stöd när ett barn har förgripit sig sexuellt.


Senast uppdaterad: 2020-05-11.

Utbildningen kan modifieras utifrån målgrupp och anpassas till er verksamhet när det gäller antal högskolepoäng och upplägg.

Kontaktperson

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@esh.se

Ulf Hammare

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade