Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Exempel på uppdragsutbildningar som kan anordnas på plats hos er eller på campus

Kontakta oss gärna för mer information om kursexemplen nedan eller om du är intresserad av en utbildning som inte finns här.

Nedan är en lista på utbildningar som redan finns färdiga.

Denna sida finns för att inspirera arbetsgivare till kursupplägg inom högskolans utbildnings- och forskningsprofil (socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi, kyrkomusik). ViIl du anmäla dig enskilt har vi aktuella kurser här


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis


Arbetsrätt för chefer inom äldreomsorg


Att leda reflektionsgrupp inom vård och omsorg


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod - utifrån systemisk teori/förhållningssätt


Att organisera arbetet kring våld i nära relationer - ansvar, ledarskap och organisation


Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem


Barn som anhöriga


Barns och ungas utveckling och samspel


Bemötande i arbetet med äldre


Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd


Case Management


Civila samhället i samhället


Det biblioterapeutiska arbetssättet


Existentiell vägledning


Grundläggande utbildning i psykoterapi (motsvarande steg 1)


Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga


Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem


Handledarutbildning i psykosocialt arbete


Hot och våld på jobbet – att bemöta utmanande beteenden i människobehandlande yrken


Högskoleutbildning i LSS


Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga sjuksköterskor


KBT i socialt behandlingsarbete


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling


Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen Trappan


Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen


Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer


Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete


Migration och det professionella mötet


Nätverks- och områdesarbete


Palliativ vård


Professionella samtal – i mötet med personer med funktionsnedsättning


Psykisk ohälsa hos barn och unga


Samarbetssamtal/Familjemedling


Samtal och möten inom funktionshinderomsorgen


Socialrätt för arbetsledare


Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman


Socialrätt för biståndshandläggare


Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)


Socialt arbete i våldsbejakande miljöer


Socialt arbete med inriktning mot barn och familjer - vidareutbildning för socialarbetare


Specifik omvårdnad vid demenssjukdom


Stöd för barn och unga i sorg


Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa


Systematisk uppföljning i en evidensbaserad praktik


Tillämpad neuropsykiatri


Våld i nära relationer


Vårdande vid komplexa sjukdomstillstånd


Vårdetik


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20


Värdebaserat ledarskap


Värdighet i omvårdnad


Yrkesmässig handledning i omvårdnad


Åldrande och psykisk ohälsa – en tvärprofessionell utbildning


Äldre och missbruksproblematik
Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade