Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barn som upplevt IS, fångläger och radikalisering
- hur kan vi hjälpa?

12 september 2019, kl. 13.00-16.00


När barn med svensk anknytning, som utsatts för fasor kopplade till IS och kriget i Syrien, kommer till Sverige väcks en rad frågor som professionella behöver sätta sig in i:

Hur påverkas barn av exponeras för våld, hot, död och förlust?
Vilket stöd och vilken hjälp behövs?
Vilka behandlingsmetoder är effektiva efter svåra traumatiska upplevelser?
Hur kan vi förstå och möta barn som levt i och påverkats av en miljö präglad av radikalisering och terror?
Vilka är de viktiga förutsättningarna för läkning och integrering?

Detta eftermiddagsseminarium vill belysa dessa och fler angelägna frågor samt lyfta fram de erfarenheter och kunskaper som finns i verksamheter som möter de aktuella barnen. Ett annat syfte att använda erfarenheter och påminna om användbara verktyg från tidigare situationer när vi i Sverige tagit emot och hjälpt barn med liknande historia.

Eftermiddagen vänder sig till yrkesverksamma i socialtjänst, barnpsykiatri, förskola och skola samt rättsväsende och övriga som kan komma att möta barn med dessa eller liknande svåra erfarenheter.

Tid: Torsdag den 12 september 2019, kl. 13.00-16.00

Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Kostnad: 950 kr exkl moms
Kaffe serveras under eftermiddagen

Föreläsare:
Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och rektor på Ericastiftelsen och Kjerstin Almqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut samt professor vid Karlstad universitet.
Båda med lång erfarenhet av att möta, behandla och utveckla kunskaper om barn som utsatts för svåra livssituationer och trauma.

Anmäl dig via formuläret nedan
Sista anmälningsdag 30 augusti.

Skriv ut inbjudan här (PDF).

Varmt välkommen!Senast uppdaterad: 2019-07-07.

Anna Norlén & Kjerstin Almqvist


Föreläsare:
Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och rektor på Ericastiftelsen och Kjerstin Almqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut samt professor vid Karlstad universitet.

Båda med lång erfarenhet av att möta, behandla och utveckla kunskaper om barn som utsatts för svåra livssituationer och trauma.                                      

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade