Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning för yrkesverksamma

Uppdragsutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar och kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Vi anordnar utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Här presenteras både aktuella kurser och exempel på kurser som kan ges.

Kontakta oss gärna för att diskutera skräddarsydda vidareutbildningar och kompetensutveckling, om du inte hittar det du söker här.

FoU-verksamhet - Praktiknära forskning och utveckling  

Kvalitet i det sociala arbetets praktik kräver utveckling på många områden. Efter många års erfarenhet av att vidareutbilda fältet och med hänvisning till vår självklara tillgång till samhällsvetenskaplig forskarkompetens etablerar vi nu en enhet för forskning och utveckling.

I nära samarbete med uppdragsivaren genomför vi förstudier, utvärderingar och följeforskning. Vi kan även vara ett stöd vid upprättandet av forskningsansökningar. Läs mer om det här.


Hör Ummis Jonsson berätta varför hon gå våra uppdragssutbildningar

Mall för skrivuppgifter (Word)

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade