Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar unika utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden. På de här sidorna presenterar vi både aktuella kurser och ger exempel på kurser som kan ges.

Kontakta oss gärna för att diskutera skräddarsydda vidareutbildningar och kompetensutveckling även om du inte hittar det du söker här.

FoU-verksamhet - Praktiknära forskning och utveckling  

Kvalitet i det sociala arbetets praktik kräver utveckling på många områden. Efter många års erfarenhet av att vidareutbilda fältet och med hänvisning till vår självklara tillgång till samhällsvetenskaplig forskarkompetens etablerar vi nu en enhet för forskning och utveckling.

I nära samarbete med uppdragsivaren genomför vi förstudier, utvärderingar och följeforskning. Vi kan även vara ett stöd vid upprättandet av forskningsansökningar. Läs mer om det här.

Uppdragsutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar unika utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningar vänder sig till yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade