Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av den första Tillitsbarometern (2009).

I januari 2017 fick programmet ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Den senaste, och tredje omgången, är också finansierad av fonden och genomfördes under hösten och vintern 2020–2021.

Undersökningen genomförs av SCB på högskolans uppdrag. I Tillitsbarometern 3/2020 ingår ytterligare ett dussintal kommuner samt även en panelstudie som påbörjades 2017. Viktade data levererades i mitten av mars, 2021, och resultat från analyserna redovisas i våra ”Levande rapporter” (se nedan), i media, samt över tid i vetenskapliga artiklar.

Tack vare en tilläggsfinansiering, också från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, genomförs med början under 2019 en rad fördjupningsstudier i ett urval av kommuner och stadsdelar i Malmö och Stockholm. Resultat från dessa kommer att publiceras i en bok med planerad utgivning till våren 2022.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

Kommunkarta tillitsbarometern

Klicka på kartan för förteckning över kommuner

Levande rapporter

Vi publicerar på hemsidan tre rapporter som är ”levande” i den mening att de regelbundet utvecklas och uppdateras:

Levande Rapport 1 – Tillitsbarometern , 1 MB.
- presenterar resultat från de stora undersökningarna baserad på slumpmässiga urval (2009, 2017, 2020).
Levande Rapport 2 – Panelstudien , 394 kB.
- presenterar resultat från den panelstudie som påbörjades 2017.
Levande Rapport 3 – Fördjupningsstudierna , 240 kB.
- presenterar de pågående fördjupningsstudierna.

Vi välkomnar kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet. I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av våra rapporter att beakta sådana inspel.

Gå till kontaktuppgifter.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2006-pågående

Kontaktperson: Lars Trägårdh och Ali Abdelzadeh

Projektgrupp: Ali Abdelzadeh, Rebecka Andersen, Linnea Lundgren, Susanne Wallman Lundåsen, Anna Mankell, Lars Svedberg och Lars Trägårdh

Finansiär: Länsförsäkringsbolagens forskningsfond

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

- Medarbetare

- Publikationer

- Aktuellt

November 2021: "Dragkamp om resurserna mellan stad och land", konferens arrangerad av Länsförsäkringars forskningsfond, sänts på SVT Forum

24 november 2021: "Är tillit en svensk naturtillgång?" i Karlstadstidningen

5 oktober 2021: "Tilliten i samhället tar stryk av svensk naivitet" i Folkbladet.

Rapport från Byggmarknadskommissionen Byggnadsbranschen - tillit, korruption och kontroll.

30 augusti 2021: "Så är civilsamhället med och skapar tillit" i Altinget.

28 augusti 2021: "Kaos är granne med Gud - skötsamheten med den svenska reformismen" i Dagens Nyheter.

19 augusti 2021: "Äldres tillit till andra minskar" i Äldre i centrum.

22 juli 2021: "Segregationen minskar tilliten i småstads-Sverige" i Expressen.

19 juli 2021: "Svårt att skapa tillit" i Sveriges Radio.

19 juli 2021: Anna-Karin Wyndhamn: "Därför låter jag inte längre min dotter besöka förorten" i Göteborgs-Posten

13 juli 2021: "Den dyrbara tilliten" i Nya Wermlands-Tidningen.

11 juli 2021: "Ny undersökning: svenskars tillit varierar stort" i Aftonkuriren.

8 juli 2021: "Svårt att lita på andra i Olofström och Ronneby" i Sveriges Radio.

7 juli 2021: "Stora variationer i den svenska tilliten" i Altinget.

28 juni 2021: "Det svenska tillståndet mitt i politikens mitt" i Folkbladet.

11 juni 2021: "Arbete och skötsamhet är vägen in i Sverige" i Folkbladet

6 juni 2021: "Sverige - ett splittrat land" i Fokus

29 maj 2021: "Samhällets låglitare" i Vad vi vet

20 april 2021: "Finns svensk kultur?" Ett samtal mellan Navid Modiri och Lars Trägårdh

Se arkiverade nyheter

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade