Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

INSTÄLLT pga situationen med Covid-19

A MANIFESTO FOR MENTAL HEALTH CARE

– Why we need a revolution in mental health care

15 maj 2020, kl. 09.00-16.00


Utbildningsdagen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Det Utvidgade terapirummet


Peter Kinderman menar att föreställningen om att känslomässiga affekter är symptom på biologisk sjukdom är en utbredd, förförisk och farlig förklaringsmodell. I sin senaste bok A Manifesto for Mental Health Care - Why We Need a revolution in Mental Health Care visar han på varför fokus behöver skifta från rådande förklaringsmodell till en psykosocialt individanpassad förståelse.

Människans psykiska hälsa är helt beroende av hur omvärlden förstås och förstår tankar och känslor om självet, relationer, framtiden och världen. Sociala och psykologiska faktorer och omständigheter påverkar det mänskliga välmåendet. Detta synsätt är diametralt annorlunda mot sjukdomsförklaringsmodellen som till största del fokuserar på biologi i allmänhet och hjärnan i synnerhet.

Peter Kinderman beskriver sin bok som ett manifest för psykisk hälsa och välmående. Han menar att rådande vårdapparat måste reformeras ifrån medikalisering till insikten om att roten till psykisk ohälsa bäst kan förstås ur ett psykosocialt perspektiv. Det rådande diagnossystemet behöver kritiskt granskas, liksom den tilltagande utskrivningen av psykofarmaka.

Tid: Fredagen den 15 maj, kl. 09.00-16.00
Plats: Ersta Konferens, Bringsalen, Erstagtan 1 K, Stockholm (Södermalm)
Kostnad: 750 kr exkl moms (Kaffe serveras för- och eftermiddag)Senast uppdaterad: 2020-03-31.

Peter Kinderman


Föreläsare:
Peter Kinderman är professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Liverpool.

Han är före detta ordförande i Brittiska Psykologförbundet där han bland annat medverkat i arbetet att ta fram ett psykosocialt alternativ till DSM, samt dokumentet Guidance for Psychological Therapists – Enabling conversations with clients taking or withdrawaing from prescribed psychiatric drugs.

Hösten 2019 publicerades hans senaste bok A Manifesto for Mental Health Care- Why We Need a revolution in Mental Health Care.
                                      

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade