Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Information till handledare för socionompraktikanter

Välkommen som handledare till våra socionomstudenter i DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN!

Först ett stort tack till dig som engagerar dig som handledare i vår socionomutbildning!
På vår hemsida kommer du att finna information och anmälningar som rör verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna får fortlöpande information genom aktuell läroplattform. Material som är aktuellt för er handledare skickar vi ut inför och under terminen.

En studieguide skickas ut till er handledare. I den finns information om hela terminens kurs och, som en större del av denna, den verksamhetsförlagda utbildningen där ni handleder våra studenter.

Studieguiden innehåller följande information och dokument:

  • Kursbeskrivning med lärandemål och generellt kursinnehåll
  • Den verksamhetsförlagda utbildningens ramar
  • Studenternas examinationsuppgifter
  • Formulär för mittutvärdering och slututvärdering/intyg
  • Schema med student-, handledar- och gemensamma inslag (olika färgfält)

Hör gärna av er till oss om ni har frågor:

Anita Liljeström
Kursansvarig
Lärare Ersta Sköndal Bräcke högskola
0766-36 51 40

Lena Blomquist
VFU-placeringar
0766-36 50 95

Annette Falk Jonsson
LADOK-registrering  

Senast uppdaterad: 2018-12-11.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

Information/länkar till dokument

 

Informationsfolder om socionompraktik

Svarsblankett praktikplatshandledare

Anmälan

Anmälan till introduktion för handledare (anmälan stängd)

Anmälan till handledarträff - mitten av VFU-period (anmälan stängd)

Anmälan till VFU-avslutning i Aulan vid campus Ersta
20181220 (anmälan stängd) 

Anmälan till handledarutbildning - Praktikhandledning i socialt arbete 7,5 hp

Kursplan
Praktikhandledning i socialt arbete 7,5 hp

Resebeskrivning till campus Ersta

Resebeskrivning till lokalen campus Sköndal 


Likabehandlingplan Student

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade