Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hjärt-lungräddning på docka

Praktik

När du studerar på Ersta Sköndal Bräcke högskola är praktik en viktig del i utbildningen. Genom praktiken utvecklar du din professionella yrkesidentitet.

Sjuksköterskeprogrammet
Här finns information om den verksamhetsförlagda utbildningen under sjuksköterskeutbildningen.
JoBSH - Webbutbildning om Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Socionomprogrammet
Här finns information för dig som är praktikhandledare för våra socionomstudenter.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade