Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hjärt-lungräddning på docka

Praktik

När du studerar på Ersta Sköndal Bräcke högskola är praktik en viktig del i utbildningen. Genom praktiken utvecklar du din professionella yrkesidentitet.

Sjuksköterskeprogrammet
Här finns information om den verksamhetsförlagda utbildningen under sjuksköterskeutbildningen.
JoBSH - Webbutbildning om Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Socionomprogrammet
Här finns information för dig som är praktikhandledare för våra socionomstudenter.

Senast uppdaterad: 2019-06-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade