Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Internationalisering på sjuksköterskeutbildningen

Om utlandsstudier

Som student innebär studier utomlands möjlighet till nya erfarenheter och kunskaper, en ökad interkulturell kompetens och ofta en högre grad av anställningsbarhet. Internationella- och kulturella perspektiv på hälsa, sjukdom och vård är centralt för dagen och morgondagens sjuksköterskor, oavsett vart i världen eller inom vilken specialitet ni är verksamma inom. I en allt mer internationell värld är kunskap om globala hälsofrågor ständigt närvarande för en sjuksköterska.

Att för en tid lämna det egna lärosätet, det egna landet och den hälso- och sjukvårdsorganisation som man är van vid ger också möjlighet att förstå Sverige och svensk vård på ett nytt sätt. Att studera utomlands ger ofta nya självinsikter, bidrar till utmaningar som måste hanteras samt ökar förmågan till självständighet och eget ansvar – viktiga kompetenser för en blivande sjuksköterska.

När kan man åka?

Studerande på sjuksköterskeprogrammet som följer utbildningsplan VPNU ges möjlighet att från och med termin fyra att göra en del av den verksamhetsförlagda och/eller teoretiska utbildningen utomlands:

 • Termin 4
  • Fem veckors verksamhetsförlagd utbildning i primärvård i nordiskt land

 • Termin 5
  • 10 veckor i utvecklingsland för att skriva kandidatuppsats
  • Byte av hel termin med lärosäte i Oslo eller Köpenhamn
  • Kortare fältstudier om 3-5 dagar i samband med kandidatuppsats

 • Termin 6
  • 12 veckor verksamhetsförlagd utbildning i Norden eller Europa, motsvarande somatisk och palliativ verksamhetsförlagd utbildning.

Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte, då främst inom ramen för magister/masteruppsatsen, minst 8 veckor.

Vart kan man åka?

En viktig del av internationaliseringsprogrammet är att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Som ett led i detta har institutionen för vårdvetenskap kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Institutionen ingår för närvarande i ett flertal sådana nätverk inom Norden, Europa och förhoppningsvis inom en snar framtid även med andra delar av världen.

Läs mer

Mer information om internationalisering inklusive ansökningshandlingar och riktlinjer hittar du som student på it´s learningsidan Internationalisering.

Titta gärna också på vår anslagstavla på plan 2 på Stigbergsgatan där information om in och utresande studenter finns presenterat.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-02.

Dokument

Ansökningsblankett för utlandsstudier läggs ut i lärplattformen


Kontakter

Koordinator för internationaliseringen

Åsa Kneck

Handläggare internationalisering

Jonna Cannelin

Studierektor

Mona Söderlund

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade