Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Händer på piano

Kyrkomusikerstudenternas framträdanden

Kyrkomusikstudenterna medverkar regelbundet vid konserter och gudstjänster som en del av utbildningen. Välkomna att lyssna vid de offentliga konserterna nedan!

OBS!
Under VT-2021 är konserterna tillsvidare inställda pga Covid-19. Högskolan följer kontinuerligt utvecklingen och möjligheter till arangemang utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv.

Kyrkomusikerstudenterna kommer istället under vårterminen att spela in och streama olika framträdanden, som med jämna mellanrum publiceras på kyrkomusikerutbildningens facebooksida och/eller på högskolans webbplats.

Senast uppdaterad: .

Lunchkonsert
Februari 2021

Konsert - orgel och piano
April 2021

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade