Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskningsavdelningens arbetsrapportserie (2006–2010, forskning om det civila samhället)

Mellan 2006 och 2010 gavs det ut arbetsrapporter med Forskningsavdelningen som avsändare. Den nuvarande benämningen är Avdelningen för forskning om det civila samhället. 2009 blev arbetsrapportserien öppen för hela högskolan.

Förteckning över arbetsrapporter

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Ulf Hammare (2010). Utrymme för flexibilitet: Värdegrund, särart och mervärde i en socialt inriktad idébaserad organisation [Fulltext]
Charlotte Engel (2008). Erstabacken: en studie av ett medicinskt boende för svårt sjuka hemlösa [Fulltext]
Marie Nordfeldt (2008). Ideell sektor och stat som partners i ungdomsarbete: utvärdering av Equal Outstanding [Fulltext]
Charlotte Engel (2008). Mind the gap!: en empirisk studie av Lugna gatan i Göteborg och Malmö samt United Sisters i Uppsala [Fulltext]
Bengt Börjeson (2007). Barnhem 4 i Pavlovsk: ett projekt för att utveckla en alternativ barnomsorg till institutionsvården för utvecklingsstörda : granskning av ett svensk-ryskt samarbetsprojekt [Fulltext]
Siv-Britt Björktomta (2007). Ersta flickhem - Lännahemmet och Marsta gård: en studie över två hvb-hem för traumatiserade flickor [Fulltext]
Lars-Erik Olsson (2007). Ett delvis ensamt liv: en studie av människor som inte deltar i föreningslivet [Fulltext]
Marie Nordfeldt (2007). Hemlösa barnfamiljer i Hässelby - Vällingby: utvärdering av projektet Steget före [Fulltext]
Ulla Habermann (2007). Kvinnor på toppen: om kvinnor, idrott och ledarskap [Fulltext]
Julia Grosse (2007). Nordisk tillitsforskning: en kartläggning och värdering av det vetenskapliga läget [Fulltext]
Siv-Britt Björktomta (2007). Personalens möten med utsatta flickor: arbete mot hedersrelaterat våld [Fulltext]
Julia Grosse (2007). Rädda Barnen - en organisation i förändring: en studie om barnrättsaktiviteter på det lokala planet [Fulltext]
Charlotte Engel (2007). Vidgade cirklar: en kritisk granskning av arbetsmarknadsprojektet Skapa goda cirklar [Fulltext]
Lars-Erik Olsson, Lena Blomquist (2007). Värden som grund: arbete i en idéburen vård- och omsorgsorganisation [Fulltext]
Johan Vamstad (2006). A literary overview of Swedish civil society research [Fulltext]
Anders Kassman (2006). Inte bara uteliggare: sökande och avslutade klienter vid Enheten för hemlösa i Stockholm [Fulltext]
Ulf Hammare (2006). Pappor som brukade: om en gruppverksamhet vid Ersta Vändpunkten [Fulltext]
Julia Grosse (2006). Volontärprogram riktade till ungdomar: en introduktion till ett nygammalt fenomen [Fulltext]

Senast uppdaterad: 2018-05-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade