Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Författare: Gunilla Silfverberg (red.), Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm, Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, Charlotte Engel, Mats J Hansson, Göran Lantz och Lennart Nordenfelt.

Beskrivning

Temat för denna antologi är värdegrund och välfärd. Boken utgör ett bidrag till diskussionen om vad det innebär att arbeta i en värdegenomsyrad organisation.

Bland de frågor som bearbetas finns:

  • Ger en organisations värdegrund en färdriktning och hur ser den i så fall ut?
  • Vad är det egentliga innehållet i en värdegrund?
  • Hur vet man att de värden som förespråkas förverkligas?
  • Har kyrkan en roll som välfärdsaktör?
  • Vad innebär diakonins ideal? Och vad betyder det för gränssättningar i arbetet med utsatta människor?
  • Har diakonin något värde ur en rent sekulär synpunkt?
  • Kan yrken i moderna välfärdsverksamheter betraktas som kall

Boken är skriven av forskare i teologi, filosofi, etik och diakoni.

Beställ boken hos Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Antologi
Omfång: 130
ISBN: 978-913832604-6

Senast uppdaterad: 2018-01-31.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade